FrågaFAMILJERÄTTAdoption25/06/2019

Krav för att adoptera en vuxen

Hej!

Jag har ingen kontakt med min biologiska far och har knappt haft det under mitt liv. Jag har alltid haft en annan man som har varit som min pappa men han har inte varit tillsammans med min mamma. Han har inga levande barn idag. Hans enda son dog året innan jag föddes. Därför har vi en väldigt speciell relation då vi fann varandra och det fanns tomrum hos båda som vi kunde fylla. Jag har kallat honom för pappa i över 11år. Idag är jag 25år och han är 74år. Min biologiska pappa lever men min största önskan är att bli adopterad. Är det möjligt trots att han lever?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Adoption av vuxen

Som vuxen kan du bli adopterad även om dina föräldrar lever. Möjligheten till vuxenadoption regleras i 4 kap. 4 § föräldrabalken. Lagrummet uppställer två krav för att adoption ska beviljas. Dels ska det finnas en särskild anledning med anledning utav det personliga förhållandet mellan dig och den äldre mannen, dels ska adoptionen vara lämplig i övrigt.

Särskild anledning med anledning av det personliga förhållandet

I lagrummets andra stycke framhålls att för att avgöra om det föreligger särskild anledning på grund av det personliga förhållandet så ska särskilt beaktas om du har blivit uppfostrad av den äldre mannen eller om adoptionen söks för att befästa en relation som motsvarar en sådan som mellan ett barn och dess förälder även om någon uppfostran ej har skett. Adoption i syfte att efterlämna arv är ej tillräckligt, adoptionen måste företas i syfte att befästa det personliga förhållandet (se rättsfallet NJA 1986 s. 604). Ej heller är det tillräckligt att ni har nära släktskap eller en god relation (framgår av lagens förarbeten). Kravet är att det klart ska framgå att adoptionen företas för att befästa ett förhållande såsom mellan ett barn och en förälder (se rättsfallet NJA 2002 s. 425).

Huruvida ni i ert fall skulle uppfyllda detta krav låter sig inte avgöras utifrån angiven information, men förhoppningsvis kan du själv ta ställning till möjligheter utifrån kriterierna.

Lämplighetskravet

Lämplighetsprövningen ska göras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. I förarbetet (prop. 2017/18:121 s. 146-147) framhålls exempelvis att sökandens, dvs den som vill adoptera, personliga egenskaper och lämplighet i övrigt beaktas samt åldersskillnaden mellan dig och mannen, även om det samtidigt framhålls att åldersskillnad är av mindre betydelse vid en vuxenadoption. Därutöver ska även dina föräldrars inställning till adoptionen beaktas.

Eftersom dina föräldrars inställning beaktas skulle faktumet att din far fortfarande lever kunna spela roll vid lämplighetsprövningen om det är så att han skulle motsätta sig en adoption. Bedömningen tar dock sikte på alla omständigheter, så även om han motsätter sig en adoption skulle andra omständigheter ändå väga tyngre utifrån en helhetsbedömningen.

Sammanfattning

Det kan vara möjligt för den äldre mannen att adoptera dig som vuxen även om din far fortfarande lever. Det krävs dock att ni har en relation som motsvarar den mellan ett barn och dess förälder. Vidare ska adoptionen vara lämplig i övrigt. Huruvida det förhåller sig med dessa krav i ditt fall kan jag ej ta ställning till, men har förhoppningsvis givit dit förutsättning att själv göra en kvalificerad bedömning.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik ÖsterströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000