FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort26/09/2016

Krav för återkallelse av körkortstillstånd

Hej,

För ca en månad sen fick jag mitt körkorttillstånd godkänt. Jag hade socialen kopplad pga min bakgrund när jag var ung, men det gick fint fint efter att mina föräldrar sa att jag förändrats och att det gått bra för mig.

För några dagar sedan fann min morsa en "knarkpåse" på min balkong, och alla mina grannar röker på. Hon har nu skyllt det på mig och vill ringa in Trafikverket för att återkalla mitt tillstånd. Får hon göra det? Utan några bevis? Jag är helt ren från narkotika, inget i blodet eller piss.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om körkortstillstånd hittar du i körkortslagen (1998:488), se här. Enligt körkortslagen 7 kap. 2 § är det Transportstyrelsen som prövar frågor om körkortstillstånd.

Regler om vad som krävs för att få/behålla körkortstillstånd hittar du i körkortslagen 3 kap. 2 §. Där anges det att körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon.

Vad som menas med lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena kräver att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Det anges också i körkortslagen 3 kap. 3 § att den som har körkortstillstånd är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna pröva om en person är lämplig att inneha körkortstillstånd.

Alltså, om din mamma anger till Transportstyrelsen att hon misstänker att du brukar narkotika, så kan Transportstyrelsen kräva att du ska genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning (t.ex. urinprov) för att Transportstyrelsen ska kunna veta (i detta fall) om du är pålitlig ur nykterhetshänseende eller inte och alltså om du är lämplig att ha kvar ditt körkortstillstånd eller inte. Proverna tas alltså i sådana fall för att kunna påvisa om narkotika brukats eller inte. Det kan även hända att du också får behålla ditt körkortstillstånd även om din mamma kontaktar Transportstyrelsen om myndigheten fortfarande anser att du är lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon, men det är svårt att säga och beror såklart på vilka uppgifter din mamma i så fall förmedlar till Transportstyrelsen.

Men det finns sammanfattningsvis inget hinder för din mamma att kontakta Transportstyrelsen, men sedan är det alltså upp till dem om de vill ompröva din lämplighet att inneha körkortstillstånd eller inte baserat på de uppgifter hon lämnar.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?