Kränkningsersättningens storlek vid knivhot

Tingsrätten dömde den åtalade för olaga hot, jag hade yrkat på skadestånd på 10000kr då personen stått framför mig med en stor kökskniv, praxis är 10-15tkr för olaga hot med dödligt vapen. Domen ger mig rätt till endast 5000kr. Bör jag överklaga detta eller anse mig blåst/besegrad? Ringde upp domaren som ger mig svaret att "våran bedömning var att det inte var så allvarligt så 5000 är korrekt" men det var ju ett vapen inblandat menar jag på då, får samma mening upprepad som en robot.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur stort skadestånd som utgår för kränkning vid brott framgår framför allt av praxis. Det är ofta svårt att på förhand avgöra hur stor kränkningsersättningen ska vara eftersom omständigheterna skiljer sig från fall till fall och ersättningens storlek bestäms genom en helhetsbedömning. Man kan dock få en viss känsla för vad som är gällande praxis genom att läsa brottsoffermyndighetens referatsamling. Referatsamlingen hittar du på brottsoffermyndighetens hemsida och de referat som berör olaga hot är numrerade 176-187.

Två av referaten handlar om verbala hot om våld, där kränkningsersättningen har uppgått till 5 000 kr (referat nr. 178-179). I ett fall där gärningspersonen hotade brottsoffret till livet och lyfte en yxa mot vederbörande uppgick ersättningen till 10 000 kr (referat nr. 181). När en kniv trycktes mot brottsoffrets hals uppgick dock ersättningen till 15 000 kr (referat nr. 183) och i ett fall där en kniv hölls mot brottsoffrets hals under ca 15-20 minuter uppgick ersättningen till 20 000 kr (referat nr. 185).

Praxis vid olaga hot är alltså att kränkningsersättningen uppgår till mellan 5 000 kr och 20 000 kr, beroende på hur allvarlig kränkningen bedöms med hänsyn till omständigheterna. Jag vet väldigt lite om omständigheterna i ditt fall och vågar därför inte spekulera i huruvida rätten har gjort en korrekt bedömning eller inte. Om du har blivit tilldelad ett målsägandebiträde, eller om du har anlitat en advokat, så rekommenderar jag att du diskuterar domen med honom eller henne innan du eventuellt överklagar. Om du bestämmer dig för att överklaga, så håller jag med om att faktumet att det var en kniv inblandad är en omständighet som du särskilt kan betona för att argumentera för en högre ersättning.

Något som är värt att ha i åtanke är också att målet kommer att behandlas som ett tvistemål i hovrätten om du överklagar domen och åklagaren inte gör det. En konsekvens av detta är att du i så fall blir skyldig att betala den tilltalades rättegångskostnader om du förlorar målet. I så fall måste du alltså avgöra om du tycker att det är värt den risken att överklaga. Om däremot åklagaren överklagar domen, rekommenderar jag att du också gör det eftersom målet då fortfarande kommer att handläggas som ett brottmål.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo