FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB27/07/2015

Kränkningar på arbetet

Min chef har utan min kännedom felaktigt beskyllt mig för att dyka upp på jobbet bakfull och skylla på magsmärtor för att, citat: "slippa jobba och istället kunna gå hem och fortsätta festa". Detta har sagts till åtminstone en kollega (hon ska ha sammanlagt talat med minst sju stycken så det är möjligt att hon dragit samma historia för dem med).

Jag känner mig enormt kränkt då jag var tvungen att uppsöka akutvård för mina smärtor och att det finns noll sanning i hennes påstående. Är fruktansvärt orolig över att detta har påverkat mitt anseende hos mina kollegor och högre chefer samt att jag känner mig angripen personligen.

Vilka legala åtgärder kan jag vidta och strider detta mot kap 5 i Brottsbalken? Kan det även röra sig om ett arbetsmiljöbrott då jag ej fick sjukanmäla mig och var tvungen att jobba trots svåra smärtor? Det ska tilläggas att chefen ringde all personal och frågade om de kunde ta mitt pass men utan framgång. Låg dock på toaletten och bakom kassan och vred mig av smärtor, grät och försökte undvika att kräkas eller svimma. Detta var enligt chefen ett "fejkat beteende för att slippa jobba" (sagt till en kollega).

Vill hemskt gärna ha svar på denna fråga då jag lider något fruktansvärt av den information jag fått ta del av.

Lawline svarar

Hej!


Om jag har förstått dig riktigt har din chef inför dina kollegor berättat osanningar om dig och då bakom din rygg beskyllt dig för att ha ett visst levnadssätt? Detta skulle kunna innebära ett förtal enligt 5kap 1§. Brottsbalk (1962:700).

Vad ett förtal bland annat kan innebära är just det som skett i ditt fall - att en person beskylls som klandervärd i sitt levnadssätt. Eller att det på annat vis lämnas uppgifter som är ägnade att utsätta brottsoffret i missaktning hos andra.

Gällande din nekade sjukanmälan kan aldrig en arbetsgivare göra detta. Frågan handlar då oftast istället om arbetsgivaren kan kräva ett sjukintyg redan från första dagen eller inte. Huvudregeln är att arbetsgivaren inte kan kräva sjukintyg redan den första sjukdagen. Men i de fall då det föreligger särskilda skäl kan ett sådant krav ändå vara tillåtet, 10§ i Lag (1991:1047) om sjuklön. Sådana särskilda skäl kan vara upprepade korta sjukperioder eller annan välgrundad anledning om misstänkt felaktig sjukanmälan. Arbetsgivaren har alltså inte en absolut frihet att kräva förstadagsintyg. Du har alltså alltid rätt att sjukanmäla dig – men när tidpunkten för inlämnande av sjukintyg infaller kan alltså skilja sig åt.

Tack för att du vänder dig till Lawline!
Hoppas du känner att dina frågor är besvarade!

Vänligen,
Alfred BrandtRådgivare
Hittade du inte det du sökte?