Kränkning att hänga ut ett privat Instagram-konto?

FRÅGA
Kommunpersonal har på ett föräldramöte visat skärmdump/foto av bilder från min sons privata Instagramkonto med namn och nämt min son vid namn på mötet. Ingen av de vuxna har tillgång till kontot så jag vet inte hur de har fått bilderna. Min son är 16 år. Har de rätt att göra så, det känns mycket kränkande för min son och oss som föräldrar och speciellt då vi själva inte vara närvarande på mötet. Är detta kränkning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag kommer att dela upp svaret i två delar. Den första delen berör vad som krävs för kränkning, den andra delen berör ditt specifika fall.

Vad som krävs för kränkning
Enligt 2 kap. 3 § Skadeståndslagen (SkL) är kränkning en ideell skada som inte kräver att fysisk skada uppkommit, psykisk skada är i sig självt tillräckligt. Kränkningen måste vara allvarlig och för att man ska kunna få kränkningsersättning krävs brott. Trots att kränkningen kräver ett brott i grunden är det inte nödvändigt att skadevållaren har dömts för brottet. Kränkningen är frikopplad från övriga skador och ersätts separat, 5 kap. 6 § SkL. Det är således själva brottet som är avgörande för beräkningen av kränkningsersättningen, inte brottsoffrets personliga upplevelse av händelsen. Högsta domstolen beskriver detta i rättsfallet NJA 1999 s. 441:

”Även om detta inte utesluter att ersättning [enligt 2 kap. 3 § SkL] kan utgöra kompensation även för sådan oro och sådant obehag som kan bli följden av ett angrepp på den personliga integriteten, är det därför naturligt att sådan ersättning inte, på samma sätt som ersättning för sveda och värk, varierar med hänsyn till hur brotten påverkat enskilda brottsoffer. Vad som i första hand är avgörande är i stället en bedömning av de enskilda brottens karaktär och omständigheterna kring dessa med beaktande av förhärskande etiska och sociala värderingar.”.


Vad som gäller i ditt fall
I din fråga framgår inte vad som har sagts om din son, varför jag inte kan avgöra om din son har blivit utsatt för ett brott såsom exempelvis förtal. Det är inte möjligt att generellt slå fast vad som är en kränkning av den personliga integriteten utan att först göra en bedömning i varje enskilt fall och väga in samtliga omständigheter. Att enbart visa Instagram-bilder och att nämna din son vid namn på mötet är inte ett brott, även om det kan tyckas vara orättvist att göra det utan tillåtelse.

Hoppas att det besvarar din fråga. Om du upplever att något är oklart i svaret eller om du har flera juridiska frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Yekta Keskin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97580)