Kränkande uttalanden i samband med uppsägning.

Hej

Jag har en vän som blivit mycket tråkigt behandlad av sin arbetsgivare. Hon känner att hon vill ha upprättelse eftersom det handlar om rätt grova kränkningar men hon vet inte hur hon ska gå vidare. Hon har inga ekonomiska möjligheter då hon nu lever på existensminimum. Hon jobbade inom en statlig verksamhet. Några dagar innan provanställningen skulle övergå till tillsvidareanställning blev hon inkallad till sina chefer. De meddelade henne att hon inte fick stanna kvar hos dem av flera anledningar. Dels borde hon söka ett arbete som inte är stillasittande pga sin övervikt. Dessutom påstod dem att det förekommit sexuella trakasserier från hennes sida vilket verkar absurt då jag känner min vän mycket väl. Hon upplevde mötet mycket obehagligt och hon har nu blivit mycket deprimerad. Hon känner sig mycket kränkt och önskar upprättelse. Var kan hon vända sig?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Provanställningen:

Enligt 6 § lag (1982:80) om anställningsskydd ska arbetsgivaren lämna besked om upphörandet av anställningen till arbetstagaren senast vid prövotidens utgång. Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. En provanställning saknar generellt sett uppsägningstid(om det inte är särskilt avtalat). Arbetsgivaren har en fri prövningsrätt och behöver inte uppge skäl för att avbryta en provanställning. Då din vän jobbade inom en statlig verksamhet är det troligen så att det finns ett kollektivavtal som tillämpas på verksamheten. Det kan således finnas avvikande regler i kollektivavtalet som gäller angående provanställning.

Kränkande uttalanden från cheferna:

Utifrån omständigheterna i frågan så har jag preliminärt listat ut ett tänkbart brott som din väns chef/chefer kan vara skyldig till.

Förolämpning:

5 kap. 3 § Brottsbalk (1962:700) stadgar att den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom ska dömas för förolämpning till böter. Beroende på om brottet är grovt eller ej, kan även fängelsestraff förekomma som påföljd. För förolämpning krävs att handlingen ska vara ägnad att såra någons självkänsla genom t.ex. kränkande anklagelser. Det krävs dessutom att handlingen ska riktas mot den kränkte. I din väns fall har chefen/cheferna gjort kränkande uttalanden som direkt riktar sig mot henne. Bestämmelsen är således aktuell i detta fall.

Att använda kränkande uttalanden i samband med en uppsägning är inte lagligt och det din vän kan göra är att polisanmäla händelsen.

Nicole CaiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”