Kränkande uttalanden från arbetsgivaren

FRÅGA
Hej Lawline,Jag jobbar som tidningsbud nattetid på ett företag. Min chef har vid flera tillfällen inom en kort period blivit skyldig till ärekränkningsbrott genom att grovt förolämpa mig med skällsord som "Åsna, idiot och horunge" högt bland kollegor medans vi t ex lastat tidningar. Han har i sitt framförande varit väldigt aggressiv i sin ton. Vidare har han också uttryckt sig enligt följande, "Du (mig dvs) och xxxx (annan kollega) gör så att jag blir äcklad av detta jobb och bara vill sluta" detta uttryck har han också använt sig av i öppen miljö bland kollegor. Jag har nämnt för honom flera ggr att sluta prata till mig på detta sätt och upplyst honom om att han kan råka illa ut om han fortsätter att agera så här då han kan bli anmäld. Han har då uttryckt sig på följande sätt "jag kan inte bry mig mindre om jag blir anmäld, varsågod och anmäl på". Varför han har blivit så här upprörd och helt utom kontroll är svårt att förstå, om han bara låtit mig förklara de små situationerna som han tror är misstag som uppstått hade han haft en bättre förståelse men han väljer att använda skällsord på ett grovt sätt istället för att gå igenom saker och ting. Jag är inte heller den första han skäller på.Nu mår jag riktigt dåligt och är inte så sugen på att jobba kvar på företaget då jag tolkar hans agerande och uttryck som trakasserier i syfta att jag ska säga upp mig.Finns det något jag kan göra rent juridiskt?
SVAR

Hej!

Av din fråga framgår att du försökt prata med din chef och bett honom att sluta men att han trots detta fortsätter. Jag anser att du då bör polisanmäla det inträffade. Vad jag kan se är det framförallt nedan nämnda brott din chef kan ha gjort sig skyldig till.

Förtal BrB 5 kap 1 §, kan aktualiseras då uttalanden riktar sig emot tredje man, det vill säga inte direkt till dig själv. Uppgiften skall vara ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Missaktning innebär att den utpekade ses som i något avseende som ”sämre” människa. Detta skulle kunna aktualiseras eftersom din chef uttalar saker som skulle kunna få dig att framstå som en sämre människa till andra kollegor på ditt arbete.

Förolämpning BrB 5 kap 3 § kan aktualiseras då någon har gjort kränkande uttalanden som riktar sig direkt mot den berörda personen ifråga. Krav ställs på att handlingen är ägnad att såra annans självkänsla exempelvis genom påtaglig nedvärdering i personliga förhållande eller kränkande beskyllningar. Detta skulle kunna aktualiseras då din chef direkt till dig kallar dig saker som är ägnat att såra din självkänsla.

Att din chef gör detta i syfte för att du ska säga upp det är vidare inte lagligt. För att din arbetsgivare ska få säga upp dig krävs saklig grund. I praxis har arbetsdomstolen funnit att en uppsägning från en arbetstagares sida under vissa omständigheter kan jämställas med den situationen att en arbetstagare blivit uppsagd. En sådan situation kan förekomma i de fall då arbetsgivaren vidtagit trakasserande åtgärder för att få den anställde att självmant säga upp sig. Ett sådant handlande från arbetsgivarens sida har ansetts strida mot god sed. Om arbetsgivaren utan framgång har försökt genom trakasserier få dig att lämna din anställning kan denna bli skadeståndsskyldig, förutsatt att det funnits en verklig risk för dig att du skulle lämna din anställning.

Hoppas det gett dig någon klarhet i det hela och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll