Kränkande uttalande i självbiografi, förtal eller inte?

FRÅGA
Det har skrivits en självbiografi och i den framkommer mitt namn och en händelse som är både kränkande och väldigt utelämnande. Jag har inte vetat något om det här alls utan kom till min kännedom ett år efter att boken släppts. Kan jag anmäla för förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Det är svårt för mig att avgöra huruvida uttalandet i självbiografin är att klassas som förtal eller inte. Men för att förtal ska bli aktuellt krävs att skribenten av självbiografin utpekat dig som brottslig eller klandervärd eller på annat sätt lämnat uppgifter som är ägnade att utsätta dig för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken).

Det ska alltså handla om uppgifter/uttalanden som avsett att skada ditt anseende hos andra människor. Skadan behöver ej ha skett utan det räcker med att uppgiftslämnandet/uttalandet typiskt sätt leder till skada.

Notera dessutom att om skribenten varit skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgiften samt att skribenten visar att uppgiften var sann kommer uttalandena att inte räknas som förtal (5 kap. 1 § andra stycket brottsbalken).

Om du själv upplevever att uttalandet är att anses som förtal kan du göra en anmälan.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor eller funderingar får du gärna höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar,

Ava

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll