Kränkande SMS

FRÅGA
Hej,Jag befinner mig i en svår vårdnadstvist med mina barns mor och jag får ta del av förolämpande och kränkande SMS i flera år. Hon skriver bla att hon har rätt att förolämpa mig pga av att jag tagit vår tvist till rätten och betraktar i stort sett som ett monster.Vad går gränsen för hur mkt kränkande sms man kan skicka till en person, och under hur lång tid innan det blir brottsligt?Tack,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar i vilken utsträckning de kränkande och förolämpande SMS:en du mottagit kan vara brottsliga.

Bestämmelser om vilka handlingar som är straffbara återfinns i brottsbalken (BrB).

Om en person, genom exempelvis SMS, kallar någon annan för kränkande saker, beskyller denne på ett kränkande vis eller beter sig på ett skymfligt vis aktualiseras i första hand brottet förolämpning i 5 kap 3 § BrB. En förolämpning ska vara riktad mot en specifik person och ägnad att kränka personen. Exempelvis såra dennes självkänsla.

I andra hand kan brottet ofredande i 4 kap 7 § BrB vara aktuellt i ditt fall. För att ett ofredande ska anses ha skett krävs att en person utsätter annan för störande kontakter som är ägnade att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Störande kontakter innefattar inte bara kontakter vid fysiska sammanträffanden utan kan även avse telefonkontakt. Vid bedömningen om dessa kontakter är att betrakta som störande tas bland annat hänsyn till antalet kontakter eller när och hur de skett.

Att dina barns mor under flera års tid har skickat dessa SMS till dig – som du upplever vara kränkande och förolämpande – talar enligt mig för att det skulle kunna röra sig om förolämpning eller ofredande i lagens mening. Att du har tagit er vårdnadstvist till domstol innebär inte att hon har rätt att förolämpa eller utsätta dig för störande kontakter ägnade att kränka dig.

Det kan vara svårt att veta om man blivit utsatt för ett brott eller inte. För att göra en polisanmälan krävs dock inte att du vet exakt vilket brott du eventuellt blivit utsatt för. Det är upp till polisen och andra delar av rättsväsendet att ta reda på om det är brottsligt eller inte. Utan att ha vetskap om exakt vad som skrivits i SMS:en är mitt råd till dig därför att göra en polisanmälan om du upplever dig vara utsatt för något som liknar det jag nämnt.

Värt att nämna i sammanhanget är slutligen att av ovan nämnda brott är det endast ofredande som faller under allmänt åtal enligt 5 kap 5 § BrB, vilket innebär att det är en åklagare som väcker åtal mot den som blivit polisanmäld.

För att någon ska bli dömd för brottet förolämpning krävs ett enskilt åtal, vilket innebär att du som blivit utsatt för brottet själv måste väcka åtal i domstol. Om du som målsägande förlorar ett mål som drivits genom enskilt åtal, och den tilltalade frias, är du skyldig att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader vilket kan vara ekonomiskt betungande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96436)