Kränkande kommentarer från granne

Hej! Jag bor i lägenhet med andra lägenheter runt om. I ett av lägenhetshusen bredvid bor en tant som alltid säger kränkande saker när jag går förbi. Jag måste gå förbi där varje dag. Jag skulle se det som att jag har en granne som stör mig, men vi bor ju inte i samma lägenhetshus.

Under alla dom 6 år som jag har bott här så säger hon kränkande saker varje dag.

Jag vet inte vem jag ska vända mig till. Jag bor i en bostadsrätt och har därför ingen hyresvärd. Jag vet inte hon hon bor i bostadsrätt eller hyresrätt.

Jag vet inte hur länge till jag klarar av att höra hennes elaka ord varje dag.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det kan möjligtvis finnas alternativ för dig i den här situationen genom att gå via din bostadsrättsförening eller hennes eventuella hyresgästförening. Eftersom du inte vet vart hon hör kommer jag dock att fokusera på om den här kvinnan gör något olagligt, och ifall det kan bli ett polisärende.

Lagar om brott finns i Brottsbalken (BrB). Att upprepande trakassera någon genom att säga kränkande saker kan utgöra ofredande enligt BrB 4 kap 7 §. För det krävs att hon på ett icke obetydligt sätt stör din rätt att få vara ifred, vilket hennes kränkande kommentarer eventuellt kan tänkas göra. För ofredande döms man till böter eller fängelse i högst ett år,

Det kan även röra sig om brottet förolämpning i BrB 5 kap 3 §. Där stadgas att den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter. Om brottet är grovt, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Det krävs generellt att det är en förolämpning av allvarligare slag. Endast skällsord eller liknande mindre allvarliga uttalanden är typiskt sett inte nog för att det ska räknas som brottet förolämpning.

Det kan alltså finnas skäl för dig att upprätta en polisanmälan. Eftersom det här påverkar dig mycket och stör din vardag kan det vara ett alternativ för dig att i vart fall prata med polisen, särskilt ifall du inte har någon annanstans att vända dig i bostadsrätt- eller hyresgästföreningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo