FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB02/02/2017

Kränkande fotografering/ofredande

Har min make som jag är separerad ifrån rätt att filma mig på min toalett i mitt hem för att använda mot mig som bevis till socialtjänsten att jag varit berusad och kräkts när han hämtat vår dotter? Han har tidigare när vi fortfarande varit samanboende gått igenom min dator och läst alla iMessages-sms medan jag varit på semesterer. Är det tillåtet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I brottsbalken 4:6 finns en bestämmelse som säger att det kan vara brottsligt att olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig på en toalett. Brottet kallas för kränkande fotografering. Med olovligen avses i princip att du inte lämnat ditt samtycke till fotograferingen. En kamera är ett tekniskt hjälpmedel så din make har således upptagit en bild med ett tekniskt hjälpmedel. Vidare gäller att det skett i hemlighet, dvs du ska inte ha varit medveten om fotograferingen. Var du medveten om fotograferingen kan inte detta brott vara aktuellt. Är så fallet kan möjligen ofredande enligt 4:7 brottsbalken vara aktuellt. Då krävs att man betraktar fotograferingen som ett hänsynslöst beteende och att detta har ofredat dig. Vidare krävs för de båda brotten att din make har agerat med uppsåt (1:2 brottsbalken).

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare