Kränkande fotografering - väntrum och bostad?

FRÅGA
Hej får man fritt filma/fotografera, ljudinspelning på en offentlig plats te.x. ett väntrum på en kommunal förvaltning?Får man filma/fotografera in i någon privata bostad utan att fråga den boende i bostaden om lov?Anledningen till att jag frågar är att för ett tag sedan var det nämligen en man som med kamerautrustning på ett långt långt teleskoprör stod utanför min bostad som ligger på 4e plan och filma/fotografera in i min privata bostad. Det känns lite mindre trevligt att främmande personer gör detta och jag undrar om detta är juridiskt ok?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Brottet du syftar på är kränkande fotografering, 4 kap. 6a § brottsbalken (här). I paragrafen kan man utläsa att det inte är tillåtet att till exempel fotografera någon på platser där personen är särskilt utsatt och det kan ses som känsligt, till exempel offentlig toalett eller omklädningsrum.

Ett väntrum kan omfattas av av paragrafen genom lydelsen "eller ett annat liknande utrymme". Tidigare har däremot till exempel en kvinna som fotograferat patienter i ett väntrum till ungdomsmottagningen friats, det ansågs inte omfattas av "liknande utrymme" och var därför inte olovligt. Däremot är det upp till domstolen i varje enskilt fall att se om det omfattas av bestämmelsen. Många regioner har i sina egna bestämmelser reglerat att det inte är tillåtet att fotografera/filma personer i offentliga väntrum.

Vidare är det inte tillåtet att fotografera någon i dennes bostad, det omfattas av paragrafen och är olovligt. Det var alltså inte tillåtet agerande av personen som fotograferade/filmade dig i din bostad, det utgör kränkande fotografering och kan anmälas till polis.

Sammanfattningsvis är det inte tillåtet att fotografera någon som befinner sig i sin bostad. Huruvida det är tillåtet att fotografera i ett väntrum är något osäkert eftersom det kan omfattas av "liknande utrymme", men troligtvis omfattas det inte av paragrafen.

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1090)
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?
2021-01-04 Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?
2021-01-01 Är det lagligt att ta bilder på andra inomhus?

Alla besvarade frågor (88157)