Kränkande fotografering och förtal

Hej! En person säger till en annan person att han smygfilmat den andre där denne onanerat och samtidigt porrsurfat och dessutom hotar med att berätta detta för omgivningen.

Är inte detta "Kränkande fotografering" enl. Brottsbalk (1962:700) 6 a § och 5 kap. om ärekränkning 1 § "Den som utpekar någon såsom klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning".

Kan det anses som "Grovt förtal"? Kan det också betraktas som olaga hot?

Att påstå att känna till att den andre porrsurfat måste väl innebära att personen använt "Olaga dataintrång genom den utpekades uppkoppling ("hacking") och det är väl också förbjudet?

Hur kan man gå vidare med ovanstående ärende? Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning Sven-Arne Karlberg

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Själva filmningen är absolut sådan som faller under bestämmelsen om kränkande fotografering. Det rör sig ju om en smygfilmning utan tillåtelse, och så länge det har skett i exempelvis en bostad eller annat liknande "privat" utrymme (det behöver naturligtvis inte vara offrets egen bostad eller "lokal") så blir bestämmelsen tillämplig. En annan sak är att det kan vara svårt att bevisa att filmningen verkligen har skett om bara gärningsmannen har tillgång till filmen. Det spelar dock ingen egentlig roll hur filmningen skedde eller var gärningsmannen var; både filmning med exempelvis mobilkamera och via offrets webbkamera faller under bestämmelsen.

Om det verkligen skulle bli så att gärningsmannen berättade för omgivningen eller till och med visade filmen, rör det sig om förtal. Att någonting är "ägnad att utsätta" offret "för andras missaktning" är naturligtvis inte helt enkelt att fastställa, liksom det inte är lätt att veta om det kan medföra "allvarlig skada" och därmed vara grovt förtal. När det rör sig om en film med sexuellt innehåll som sprids till andra, torde det dock vara klart att det till och med rör sig om grovt förtal. Så länge ingen annan har visats filmen kan det inte röra sig om förtal. Om filmen inte finns på riktigt, kan det fortfarande röra sig om förtal om gärningsmannen sprider ut att den finns bland andra, men det rör sig i sådana fall troligen inte om grovt förtal.
Det skulle också kunna diskuteras om själva påståendet mot offret att gärningsmannen har filmen, och så vidare, utgör förolämpning (4 kap.  § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS).

Det rör sig i varje fall inte om olaga hot, eftersom brottet förtal inte är av den art som bestämmelsen i 4 kap. 5 § Brottsbalken rör. Det krävs att hotet är "ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom", vilket åtminstone ytterst sällan borde kunna innefatta ett hot mot någons anseende. 

När det gäller olaga dataintrång beror det naturligtvis på hur filmningen skedde. Om den har skett exempelvis med mobilkamera eller annan kamera medan gärningsmannen varit närvarande och det är på så sätt som gärningsmannen sett att offret porrsurfade, blir naturligtvis inte frågan om dataintrång aktuellt i den delen. Om det däremot är så att gärningsmannen på något sätt hackat sig in i datorn och kollat upp i webbhistoriken eller liknande vad offret var inne på vid tillfället, är det mycket riktigt frågan om olaga dataintrång.

Det allra enklaste att göra i den här situationen är att anmäla brotten. Min bedömning är att det åtminstone är fruktbart att påstå att kränkande fotografering har ägt rum. Har någon person utom gärningsmannen och offret fått se filmen eller höra talas om den (vare sig den finns eller inte), rör det sig dessutom om förtal. Finns det indikationer på att gärningsmannen även hackat datorn, är också dataintrång aktuellt. När det gäller skadestånd, kommer talan om det också att föras av åklagaren om det skulle bli fråga om rättegång.

Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo