Kränkande fotografering i form av smygfilmning i bostad

FRÅGA
hej har en fråga angående min tjej/ex som har smygfilmat mig i smyg i flera månader i hennes lägenhet utan mitt samtycke för hon ville se vad som sker när hon inte är hemma . är detta något som är straffbart känner mig oerhört kränkt
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När filmning eller fotografering sker på en integritetskänslig plats så kan det bli tal om kränkande fotografering vilket är kriminaliserat i 4:6a brottsbalken. En integritetkänslig plats är till exempel inomhus i en bostad, på en toalett eller i ett omklädningsrum. Det spelar ingen roll vems bostad det är fråga om, trots att det är ditt ex lägenhet så kan hon göra sig skyldig till kränkande fotografering då det skett i smyg och utan ditt samtycke.

För att det ska bli tal om kränkande fotografering krävs att filmningen skett med ett tekniskt hjälpmedel, utan samtycke och i hemlighet. Ditt ex handlande har alltså varit brottsligt och du kan anmäla detta till polisen så att beslut gällande förundersökning kan fattas av åklagare.

Straffet för kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år. I normalfallet torde påföljden bestämmas till böter om inte särskilt försvårande omständigheter förelegat, i så fall kan straffet bli strängare, det kan då till exempel handla om smygfilmning som pågått fortlöpande under en längre tid i en persons bostad.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1090)
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?
2021-01-04 Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?
2021-01-01 Är det lagligt att ta bilder på andra inomhus?

Alla besvarade frågor (88151)