Kränkande fotografering

FRÅGA
Fråga om kränkankande fotografering.Min fråga gäller den situation att en person uttryckligen sagt att ingen får fotografera honom i hans bostad. Om jag trots detta, alltså utan samtycke, ändå fotograferar personen och han är medveten om att jag tar bilden, kan jag då har gjort mig skyldig till kränkande fotografering?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Att göra sig skyldig till brottet kränkande fotografering innebär att man olovligen med ett tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar en bild av någon som befinner sig i bland annat en bostad (4:6a BrB).

När personen är medveten om att bilden tas är det tveksamt att rekvisitet "i hemlighet" uppfylls. För att fotograferingen ska ha skett i hemlighet måste utrustningen ha varit dold för den som fotot tas på eller att denna person är medveten om att det tekniska hjälp medlet är igång fotograferade eller också ska denne vara omedveten om att den för tillfället är igång.

Således bör du ej ha gjort dig skyldig till kränkande fotografering.

Marija Stevanovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1229)
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende

Alla besvarade frågor (96466)