Kränkande fotografering

FRÅGA
Fråga om kränkankande fotografering.Min fråga gäller den situation att en person uttryckligen sagt att ingen får fotografera honom i hans bostad. Om jag trots detta, alltså utan samtycke, ändå fotograferar personen och han är medveten om att jag tar bilden, kan jag då har gjort mig skyldig till kränkande fotografering?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Att göra sig skyldig till brottet kränkande fotografering innebär att man olovligen med ett tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar en bild av någon som befinner sig i bland annat en bostad (4:6a BrB).

När personen är medveten om att bilden tas är det tveksamt att rekvisitet "i hemlighet" uppfylls. För att fotograferingen ska ha skett i hemlighet måste utrustningen ha varit dold för den som fotot tas på eller att denna person är medveten om att det tekniska hjälp medlet är igång fotograferade eller också ska denne vara omedveten om att den för tillfället är igång.

Således bör du ej ha gjort dig skyldig till kränkande fotografering.

Marija Stevanovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1169)
2021-05-11 Får mitt ex vara i vårt samägda hus?
2021-05-11 Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram?
2021-05-09 ​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?
2021-05-09 Måste man gå ut från en butik om personalen ber om det?

Alla besvarade frågor (92164)