Kränkande fotografering

FRÅGA
Hej jag blev smygfilmad på mitt jobb av en arbetskamrat som dessutom inte ville ta bort fimen förän denne visat alla denne ville visa. Jag undrar var min rättighet ligger i detta då man klart kan identifiera mig på bilderna. Att vi inte får filma på jobbet har alla skrivit under sekretess avtal men jag undrar om mina egna rättigeheter då det inte är allmänplats och att man tydligt kan se att det är jag. Jag Dansar till musik på min rastid på filmen och tar det som kränkande att jag blev filmad? vad har jag för rättigheter?Undrar oxå om filmning på allmän plats om man tydligt kan indentifiera någon måste väl filmaren ha dennes tillåtelse för att visa filmen för annan även om det inte är kommersiellt syfte eller?mycket tacksam för svar
SVAR

Hej Alicia och tack för din fråga!

Det du förmodligen tänker på är det som anges i 4 kap 6a § brottsbalken (1962:700). Kränkande fotografering infördes i brottsbalken den 1 juli 2013. Kriminaliseringen är avsedd att omfatta den som, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet i hemlighet fotograferar eller filmar någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat. Exempelvis en toalett, eller omklädningsrum. Ytterligare en förutsättning för att en fotografering ska vara straffbar är att den sker utan tillåtelse från den som blir fotograferad. Straffskalan för kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år.

Bestämmelsen är relativt ny och det finns inte mycket praxis att utgå ifrån. Av lagkommentaren framgår att lagen bland annat är avsedd att gälla filmning av samlag av ena parten utan den andra partens samtycke och vetskap. Det är alltså fråga om filmning eller fotografering som är att uppfatta som kränkande.

För att frågan ska tas upp till prövning ska en polisanmälan göras.

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll