Kränkande fotografering

Hej

Jag har blivit inspelad i mitt hem med både ljud och bild i ca 2-3 månader, helt ovetandes.

En kille som jag var tillsammans med en kort tid bodde hos mig på grund av han inte skaffat boende sen han flyttat hem fr utlandet( jag kände han) men han fick sen ultimatum att flytta ut, eftersom jag inte ville fortsätta vårt förhållande. Jag var dock sjyst o lät honom bo kvar tills han hittade nytt boende.(ca 4 mån)Han spelade in bild o ljud detta via datorn och med web camen på konstant..när han inte själv var där. Avlyssna alla mina privat samtal och spelade in bild via web camen. Han spelade in detta när han INTE själv var hemma. Hör till saken att jag hade sex där det spelades in. Hur olagligt är detta och vad kan jag kräva i form av sveda o värk om jag skulle anmäla detta? Jag har ett erkännande på min mobil , där ´vi pratar om detta och han erkänner att han gjort band o ljudinspelning när han inte var där. (detta är lagligt har jag läst eftersom jag själv ingår i samtalet).

MVH

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att spela in någon i dennes hem olovligen är ett brott enligt Brottsbalken 4:6a§, kränkande fotografering. Bestämmelsen lyder:

6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

Detta innebär att för uppfyllda brottsrekvisit (alltså att handlingen ska stämma in på kraven för att kunna anses vara brottet kränkande fotografering) krävs att filmningen skett

-Olovligen. Det vill säga att du inte gett samtycke till filmningen. Detta har du inte gjort.

-Med tekniskt hjälpmedel. Du säger att mannen använt en dator och en web cam, vilket uppfyller kravet.

-I hemlighet. Alltså att du ska ha varit ovetandes om att utrustningen varit påslagen. Detta innebär att du kan ha sett att datorn och/eller web camen varit hemma hos dig och stått synligt men att du inte känt till den faktiska filmningen. Detta verkar du inte ha gjort eftersom du uttrycker att du varit helt ovetandes.

-Att det skett inomhus. Eftersom det skett i din bostad är detta krav uppfyllt.

Mannens handling har alltså varit brottsligt. Du bör därför snarast anmäla detta till Polisen så att ett beslut gällande förundersökning kan fattas av en åklagare. Det är svårt att uttala sig gällande situationen utan att ha exakt all information för handen, men eftersom du verkar ha gott om bevis samt även har ett erkännande skulle jag bedöma dina chanser att vinna i en rättegång som relativt goda. Gällande brott är det åklagaren som beslutar om åtal ska väckas efter att ha bedömt chanserna att vinna målet. Finns det gott med bevis är detta tillräckligt för att ett åtal ska väckas.

I en rättegång har du som offer rätt att kräva skadestånd för den skada du lidit, i detta fall psykiskt. Om en rättegång inleds bör du ta hjälp av åklagaren för att komma överens om vad du bör kräva i skadestånd. Bestämmelsen om kränkande fotografering är väldigt ny vilket gör att det finns väldigt knapphändigt med praxis på vad som är att se som skälig ersättning i ditt fall. Vad jag kan säga är att det är väldigt individuellt för varje brott, sett till förmildrande och försvårande omständigheter. Några försvårande omständigheter i ditt fall skulle vara att det pågått under en väldigt lång tid, att du filmats naken, att brottet skett i ditt eget hem samt att bevakningen verkar vara väldigt omfattande. I den knapphändiga praxis som finns har alla möjliga summor dömts ut i skadestånd, allt mellan 5000 kr - 160.000 kr vad jag kan se. Det är därför viktigt att lyfta fram omständigheterna i ditt enskilda fall och visa för rätten varför du lidit skada av brottet. Domstolen är bundna till de yrkanden som framförs i rätten, du bör därför inte chansa på att yrka en allt för låg summa. Domstolen kan nämligen inte tilldöma dig högre skadestånd än vad du yrkat.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och att det kommer gå bra med allt!

Med vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo