Kränkande behandling i skolan

FRÅGA
Hej! Mitt barn kom hem gråtande från skolan en gång eftersom läraren både signalerat och direkt kallat honom för värdelös, lat, oduglig, klumpig, ansvarslös och ´´du är inte värd min dyrbara tid``. Detta eftersom mitt barn ständigt får sämre betyg på lektioner läraren undervisar i. Visst har lärare rätt att påpeka brister hos elever i sina studieprestationer och förklara hur de kan förbättra sig för högre betyg, men DET HÄR agerandet tycker jag hamnar långt över gränsen. Även en vuxen person hade blivit sårad om någon uttryckt sig så till honom på sin arbetsplats. Så min fråga här är om läraren gjort sig skyldig till brott, samt ifall det räcker för att ge honom sparken. Förutom att jag kan ta upp det här med rektorn så undrar jag också om jag kan polisanmäla läraren, är det något ni rekommenderar jag gör? Mitt barn har mått mycket illa sedan dess, han har tappat lusten med skolan pga. detta. Läraren själv anser sig ha gjort helt rätt dock.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förolämpning

En person som riktar beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan döms för förolämpning vilket kan föranleda böter. Viktigt är att gärningen ska vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § brottsbalken). Uttalandet måste vara på ett personligt plan och träffa den angripna personen, det kan inte vara uttalanden av en mer generell karaktär och kan träffa flera andra. I detta fall har uttalandena varit personliga och från vad du beskriver har de varit kränkande mot den angripne, det vill säga ditt barn.

Kränkande behandling

Personal på skolan får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling (6 kap. 9 § skollagen). Kränkande behandling i detta kapitel menas med sådant uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller elevs värdighet (6 kap. 3 § skollagen). Exempel på en sådan handling kan vara att kalla ett barn för någonting nedsättande inför klassen. Att läraren uttryckt sig så som du beskriver kan möjligtvis anses som kränkande behandling. Skadestånd för sådan behandling kan bli aktuell (6 kap. 12 § skollagen).

Sammanfattningsvis kan läraren gjort sig skyldig till förolämpning eller kränkande behandling beroende på situationen. Det är viktigt att rektorn på skolan får kännedom om ditt problem, vilket jag antar du redan gjort utifrån frågan. Förolämpning är ett brott i lagens mening och går att polisanmäla. Sedan är det polisen som utreder om ett brott förelegat.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91361)