Kostnader för umgänge

2017-04-26 i Underhåll
FRÅGA
Precis när jag och min sambo är i processen att göra slut får vi reda på att hon är gravid. Hon säger att hon tänker behålla barnet och jag motsätter mig det starkt. På grund av detta är vi allt annat än vänner. Vi har bott i Stockholm många år. Nu hävdar hon att hon kommer flytta till Umeå, till sin familj. Det gör det hela ännu svårare för min del. Om det blir så att vi får gemensam vårdnad men att jag kommer kunna träffa barnet kanske varje eller varannan helg, kommer jag då bli tvungen att bekosta flyg ToR Umeå samt boende där uppe?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Gällande rätt
Av lagkommentaren till 6 kapitlet 15 b § föräldrabalken framgår det att det huvudsakliga ansvaret för resekostnader ligger på den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Den som bor tillsammans med barnet ska emellertid ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Detta betyder att en förälder som inte har förmåga att bidra till resekostnaderna, inte heller är skyldig att göra det.

Skälighetsbedömningen kan som utgångspunkt ske enligt följande metod:
Varje förälders nettoinkomst efter skatt beräknas. Härifrån dras förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn och eventuell make eller sambo. Det belopp som återstår representerar respektive förälders överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppens storlek. Den förälder som bor tillsammans med barnet svarar för den del av kostnaderna som faller på honom eller henne. Bidraget får dock inte inkräkta på det belopp som förbehållits denna förälder.

Hänsyn ska även tas till andra omständigheter än de ekonomiska förhållandena. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. En förälders intresse av att själv få avgöra hur han eller hon vill inrätta sitt liv får sålunda här, liksom när det gäller plikten att försörja barnet, tåla vissa inskränkningar. Givetvis är det dock ett godtagbart skäl att flytta exempelvis om en arbetslös förälder har fått arbete på annan ort.

Den skälighetsprövning som skall göras bör vidare innebära att endast kostnader av någon betydenhet beaktas. I allmänhet bör den förälder som barnet bor hos vara skyldig att ta del i resekostnaderna bara när avståndet är relativt stort; en riktpunkt kan vara att avståndet överstiger tio mil.

Bedömning
Med tanke på att jag inte har tillräcklig information om din och din före detta sambos ekonomiska status kan jag inte ge ett exakt svar på din fråga. Men utgångspunkten är att du som inte bor med barnet ska stå för resekostnaderna och ditt ex ska ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt.

Vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94273)