Kostnader för dödsbo

Kan jag få ersättning ur dödsboet för kostnader för resor och transport av möbler, Stockholm-Gbg?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regleringen kring dödsbo finns i Ärvdabalken, den hittar du (här).

Ett dödsbo är en död persons tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person som existerar fram till dess att det upplöses genom arvskifte. Innan dess ska det förvaltas av dödsboets delägare tillsammans.

Dödsbodelägare kan vara den dödes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt om vad som ska göras (ÄB 18:1).

Sedan utredning om den dödes tillgångar och skulder gjorts ska en bouppteckning över bl.a. tillgångarna och skulderna upprättas. Genom bouppteckningen får dödsbodelägarna kunskap om den dödes tillgångar och skulder och även vilka skulder och tillgångar som en efterlevande make har (ÄB 20:1). I bouppteckningen ska eventuella skulder betalas med de tillgångar som finns i dödsboet efter den avlidne, och efter detta delas kvarlåtenskapen upp mellan arvingarna.

När det gäller skulder som uppstått efter dödsfallet är det i princip endast kostnader för begravningen och för bouppteckningen som kan tas upp som skulder eller s.k. avgående poster i bouppteckningen. Det betyder att de nödvändiga kostnader som behövs för begravningen eller för boets uppteckning, vård eller förvaltning ska ersättas ur dödsboet. Dessa kostnader är prioriterade och ska redogöras vid bouppteckningen (ÄB 20:4).

Om kostnaderna för resor hör samman med begravning, så ska de betalas med eventuella tillgångar som finns i dödsboet. Gällande transport av möbler som en dödsbodelägare kräver ersättning för, är det svårt att säga om dödsbodelägaren kan få ersättning för detta ur dödsboet, det beror möjligen på anledningen till flyttningen av möblerna och om det kan sägas ha samband med dödsfallet.

Jag hoppas att detta svar har givit dig lite riktlinjer, men om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att du vänder dig till en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Skatteverket kan också vara till hjälp mer konkret.

Vänliga hälsningar

Galina KrastevaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000