FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt08/05/2019

Kostnad om man skriver över fastighet genom gåva

Hej

Om jag vill skriva över min fastighet på min mor. Vad kommer det att innebära kostnadsmässigt?

En fastighet med taxeringsvärde på 3.8M och marknadsvärde på ca 7M.

mvh

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att din fråga rör vilken kostnad du kan räkna med om du skriver över din fastighet genom gåva till din mor. Jag kommer därför utgå från att ägarbytet av fastigheten avser att ske helt utan ersättning i svaret nedan. Av din fråga framstår det även att du undrar vad detta skulle innebära för dig kostnadsmässigt, jag kommer dock i svaret nedan även redogöra för vad det kommer innebära kostnadsmässigt för din mor då jag kan tänka mig att de ligger i ditt intresse.

Vad du kan räkna med kostnadsmässigt:

Fastighet är kapital, och utgångspunkten är att det ska betalas skatt på sådan tillgångs vinst/förlust när den är realiserad (se 41 kap. 2 § inkomstskattelagen). För att beskattning för kapitalvinst ska kunna ske krävs att det är fråga om en avyttring, dvs. att överlåtelsen sker genom ett oneröst fång. Vad som avses med avyttring regleras i 44 kap. 3 §, där det föreskrivs att "Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar." Gåvor anses alltså inte som en avyttring i lagens mening.

I gåvositutionen så är det alltså annorlunda. Först måste man börja med att konstatera att det är en gåva, några kriterier behöver då vara uppfyllda. Det krävs det att tre kriterier ska vara uppfyllda, (i) den ska bygga på frivillighet, (ii) det ska finnas en gåvoavsikt, och (iii) det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren. Är dessa uppfyllda är det alltså en gåva vilket jag alltså utgick från i din fråga. En gåva ses som en benefik överlåtelse. En gåva utlöser därav inte kapitalvinstbeskattning.

Om det är så att ersättning har utgått gäller andra regler och det blir en annan bedömning.

Vad din mor kan räkna med kostnadsmässigt:

Förvärv genom gåva är skattepliktigt enligt 8 kap. 2 § IL. När det gäller gåva kan man behöva betala stämpelskatt om man övertar lån eller betalar något för gåvan. Vid handläggning jämförs då taxeringsvärdet från föregående år mot den summa som är en ersättning för gåvan. Om summan uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas som vid ett köp. Det framgår inte några omständigheter kring lån eller någon ersättning. Utifrån omständigheterna i frågan blir därav slutsatsen är att hon inte kommer att behöva betala stämpelskatt. Dock blir det aktuellt att betala en expeditionsavgift, den brukar vara cirka 800 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie FalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”