Kostnad för umgängesresor

2016-08-29 i Underhåll
FRÅGA
Hej, jag undrar lite över vems ansvar det är att betala ungdomarnas resa till sin mamma för umgänge. Jag har förstått det så att det ska fördelas jämt med hänsyn till ekonomin. Det kan jag köpa. Problemet kommer då det inte finns någon regelbundenhet och mamman och sonen tycker att han ska kunna åka så många helger han vill i månaden och att min sambo bara ska betala resor och skicka med extra fickpengar och matpengar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kostnader för umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med regleras i 6:15b Föräldrabalken. Det primära ansvaret ligger på den förälder som barnet ska umgås med, dvs mamman i det här fallet, men även boendeföräldern ska bidra till kostnaderna i den utsträckning det är skäligt. Denna skälighetsbedömning tar givetvis sikte på ekonomiska förhållanden men också hur långt det är mellan föräldrarnas bostäder, hur ofta umgänget sker och om en av föräldrarna utan godtagbar anledning flyttat väldigt långt bort. Boendeföräldern ska också bedömas ha förmåga att stå för kostnaderna för att kunna krävas på dem. Det görs alltså en bedömning från fall till fall men en utgångspunkt kan vara den beräkning som görs i fråga om underhållsbidrag dvs att kostnaderna fördelas proportionellt i förhållande till det överskott föräldrarna har av sin inkomst efter att belopp för egen och ev andras försörjning dragits bort.

Det bästa är givetsvis om föräldrarna kan komma överens om hur dessa kostnader ska hanteras. Annars finns det möjlighet att få domstolsavgörande i frågan.

Johanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1011)
2021-01-26 När är man skyldig att betala underhåll till en ex-make?
2021-01-26 Underhåll när barnet inte är skriven hos föräldrarna
2021-01-26 Underhållsbidrag vid växelvis boende
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation

Alla besvarade frågor (88495)