FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll27/03/2015

Kostnad för fastighet och underhåll av barn vid skilsmässa

Hej

Min fru har träffat en ny och därför bad jag henne flytta ut från vårt gemensamma hus, vi ska på börja en bodelning snart. Min fråga är eftersom hon äger halva huset vad kan jag begära att hon betalar på huset innan jag tar över det för mina barns skull, dessa måste få ha en tryggplats i livet.

Har skickat över kostnader för löpande kostnader på tex vatten o sopavgiften, elkostnader,försäkringar mm. Men hon tycker att jag ska ta alla dessa kostnader eftersom hon inte bor i huset mer. Hon har fått ett flertal erbjudande om att flytta in i huset igen men hon bara vägrar och säger att detta är mitt problem. Hon- vad är det du inte fattar?

Vilka kostnader är det hon måste stå för så länge hon äger halva huset?

Mvh

Paul

Lawline svarar

Hej Paul,

Tack för din fråga, jag ska försöka besvara den så gott jag kan!

När det kommer till äktenskapsskillnad tillämpas Äktenskapsbalken (ÄktB). I ÄktB 6 kap 7 § (som du finner här) ska vardera make stå för sin egen försörjning under äktenskapet. Då ni enligt lag fortfarande är gifta ska ni båda enligt 6:1 ÄktB gemensamt bidra efter er förmåga till era gemensamma och personliga behov. Vilket innebär att man kan bli underhållsskyldig gentemot sin maka/make även under pågående äktenskap 6:2 ÄktB. Detta aktualiseras dock först när du inte kan betala dina levnadskostnader för dig själv.

Däremot så äger ni båda huset gemensamt och därmed tillämpas Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt, (SamägL) som du finner här. Enligt 2§ SamägL så beslutar ni tillsammans om förvaltningen som rör fastigheten, samtycke krävs från varandra. Då ni äger halva fastigheten var ska kostnader fördelas proportionerligt efter hur stor andel av fastigheten ni äger, 15§ SamägL. Enligt denna lag ska ni alltså stå för halva kostnaderna var av förvaltningen, tillexempel så ska ni dela på fastighetsavgiften. Däremot är det mer oklart vad som är skäligt att hon ska betala för tex vatten, el mm då detta kan anses hänföras till dina personliga levnadskostnader. Här gäller att så länge du kan betala dina egna levnadskostnader ska du stå för dem, dvs du kan inte kräva din fru på kostnader du har för vatten/el du förbrukar.

Du nämner däremot att ni har barn tillsammans, därför tillämpas i detta fall även Föräldrabalken (FB) och främst dess 7 kap (här). Här stadgas att du har rätt till ersättning för underhållet av barnen. Den som “lämnas” med barnen under pågående äktenskapsskillnad ska ha ersättning, 7:1 och 7:2 1 st 2 p FB. Detta förutsätter dock att du har mer av vårdnaden än vad hon har. Tills dess att underhållsbidrag är fastställt (sker oftast när ni bestämt hur barnen ska bo efter skilsmässan) har du möjlighet att interimistiskt (tillsvidare) få bidraget fastställt av en domstol, 7:15 FB. Om du har kontakt med en advokat kan denne hjälpa dig med det, annars rekommenderar jag dig att ta kontakt med Familjens jurist.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att ni äger fastigheten med sammäganderätt och det är ni som förvaltar den gemensamt där båda fattar beslut och står för kostnaderna som hänförs till fastigheten, tex fastighetsavgiften. Dina personliga levnadskostnader som förbrukning av el/vatten står du däremot för om du har möjlighet att betala dem, annars kan underhållsbidrag till make bli aktuellt (se första stycket). Du har däremot möjlighet att få underhållsbidrag för barnen under och efter skilsmässan, förutsatt att barnen bor hos dig mer än hos din fru.

Hoppas det var svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar

Eric BrinckRådgivare
Hittade du inte det du sökte?