Kostnad för bouppteckning och arvsskifte

FRÅGA
Min fru ingår i en syskonskara på fem och är nu dödsbodelägare.Arvegodset består enbart av pengar i bank och en del prydnadssaker som ingen gör något större anspråk på.Begravningsbyrån skulle göra bouppteckningen och begärde 8000:-.Sedan när arvsskifte kommer på tal så vill de ha 15000:- för det.Jag tycker det låter konstig ( mycket ). När jag kollar på internet så verkar det som man på bouppteckningen gör klart vad som finns att ärva och hur det ska fördelas. Sedan bara för arvingarna att gå in på banken och få det överfört. Inte som i det här fallet betala nästan dubbla summan för det. Eftersom en av dösbodelägarna har god man så blev det tydligen lite krångligare. Har jag missat något ?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om bouppteckning och arvskifte finns i 21 och 23 kap. Ärvdabalken, nedan kallat ÄB. Om den avlidne var gift aktualiseras också regler om bodelning mellan dödsboet och den efterlevande maken/makan. Reglerna om bodelning återfinns i 9-10 kap Äktenskapsbalken.

I grund och botten är det precis som du säger att en bouppteckning innebär att dödsbodelägarna gör en skriftlig sammanställning av den avlidnas tillgångar och skulder som sedan kan ligga till grund för fördelningen av arvet. Förutom att förrättningsmännen måste vara "två kunniga och trovärdiga gode män" (20 kap 2 § 1 st ÄB), inte får vara delägare i dödsboet (se SOU 1932:16 s. 272) och inte heller får vara efterarvingar (se RH 1995:77) eller ombud för dessa finns inga formella krav på vem som får göra en bouppteckning. Således finns det inget som hindrar att ni istället för att anlita jurister anlitar två andra utomstående och låter dem göra bouppteckningen. Skulle ni vilja göra det finns det tydliga och bra instruktioner och blanketter på Skatteverkets hemsida.

Eftersom det lätt kan bli fel om någon utan juridisk utbildning gör bouppteckningen och arvsskiftet skulle jag ändå rekommendera att ni låter kunniga, erfarna jurister utföra uppdraget. Blir det fel kan processen bli utdragen genom att Skatteverket begär kompletteringar och det hela kan bli ännu mer kostsamt än juristernas arvoden samt dessutom få konsekvenser för flera generationer. Med tanke på att en av dödsbodelägarna har god man ökar risken för komplikationer.

Vad gäller prissättningen arbetar jurister efter en timtaxa och en kostnad på 8000 för en normal bouppteckning och 15000 för bouppteckning och arvsskifte är inte orimligt, men jag skulle rekommendera att ta kontakt med fler jurister för att fråga vad de skulle ta för samma tjänst. Lawlines samarbetspartner Familjens jurist har gedigen erfarenhet av att upprätta bouppteckningar och ta hand om arvsskiften och har dessutom prisgaranti för bouppteckningar. Du kan boka in ett möte genom att klicka här alternativt på knappen till höger.

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82781)