Kortare uppsägningstid än vad som stadgas i LAS

FRÅGA
Hej! Sade upp mig som personlig assistent i måndags. Avtalade muntligt m arbetsgivaren att jag skulle stanna i två veckor. Två dagar senare säger hon att jag inte behöver komma mer. Jag anser ju dock att vi avtalat två veckor och att jag ska ha lön för den tiden! Hon säger nu att vi aldrig sagt två veckor. Ord står mot ord. Vad göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om uppsägning och uppsägningstider finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Regler kan också finnas i ett eventuellt kollektivavtal men LAS ger minimiskyddet för arbetstagaren.

I 11 § LAS stadgas att minsta uppsägningstid är en månad. Denna regel gäller både uppsägning från arbetsgivarens sida som från arbetstagarens. Denna regel är tvingande till arbetstagarens fördel vilket betyder att det inte går att avtala om en kortare uppsägningstid än en månad. Detta betyder att er överenskommelse om två veckor egentligen går emot paragrafen. Eftersom du har gått med på två veckors uppsägningstid är det dock okej. Vad som däremot inte är okej är att din arbetsgivare sedan dragit in uppsägningstiden helt. Du har därmed fortfarande rätt till två veckors uppsägningstid.

Om din arbetsgivare inte vill att du är kvar på arbetsplatsen under uppsägningstiden kan hen arbetsbefria dig. Då har du fortfarande rätt till din lön även om du inte är på jobbet enligt 12 § LAS.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll