Kort tid som gifta och dess konsekvenser

2016-07-10 i Bodelning
FRÅGA
Vad gäller vid skillsmässa efter 2 år som gifta? Har läst att bodelningen kan påverkas av kort tids äktenskap men vad innenär "kort tid"?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du är rätt ute att en bodelning kan påverkas av hur lång tid ett äktenskap har varat. Detta regleras i 12 kap. 1 § ÄktB (se här). I nämnda paragraf stadgas det att en bodelning kan jämkas med bland annat hänsyn till längden på äktenskapet. Om det har varit ett kort äktenskap kan det anses skäligt att den make som har mest giftorättsgods får behålla mer av sin egendom.

Enligt juridisk doktrin ska denna jämkning av bodelningen räknas på en femårsperiod. Om makar har varit gifta i 5 år ska i regel allt giftorättsgods delas lika, medan vid exempel 2 år ska endast 2/5 av det totala giftorättsgodset delas lika. Notera att även samboende omedelbart före äktenskapet (sambos) bör inräknas i denna period.

Exempel: Två sambos har bott med varandra 1 år innan de gifter sig. Efter 2 år som gifta skiljer de sig. Om jämkningsmöjligheten i 12 kap. 1 § ÄktB används så ska 3/5 av det totala giftorättsgodset delas.

Svaret på din fråga blir då sammanfattat att denna korta tid räknas stegvis på en femårsperiod. Vid en skillsmässa efter 2 år som gifta ska då enligt huvudregeln endast 2/5 av den totala giftorättsgodset delas lika.

Om du vill få en fördjupning om bodelning, vad som utgör giftorättsgods etc. hänvisar jag dig till en tidigare fråga besvarad av mig där jag grundligt går igenom detta! Denna finner du här!

Hoppas detta svar gav dig klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2673)
2020-11-28 Ingår tjänstepension i en bodelning?
2020-11-27 Vad ska ingå i bodelningen?
2020-11-24 Ersättning för amortering vid bodelning?
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?

Alla besvarade frågor (86590)