FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott07/08/2020

Kört mot rött, vad händer nu?

Jag körde i dag mot orange ljus som hann slå om till rött ljus innan jag hann förbi. Det var ett tillfälligt trafikljus på grund av ett beläggningsjobb. Bara ett körfält var öppet och vi körde efter en lots.

Polisen stannade mig och jag fick böter på 3000 kr. Vad händer nu? Hur storrisk löper jag att få indraget körkort? Jag har haft körkort i 25 år och har sen tidigare ingen anmärkning.

Hur lång tid tar det att få ett beslut från Transportstyrelsen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det så har du fått en ordningsbot på 3000 kr för att du körde mot rött, och nu undrar du vad som händer med ditt körkort.

"Vad händer nu?"

Så som jag tolkar det så har polisen omhändertagit ditt körkort på plats. Det ska polisen göra om du gör dig skyldig till ett brott som kan leda till att Transportstyrelsen återkallar körkortet. Polisen ska inom 48 timmar efter stoppet skicka körkortet med beslutet till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen kommer att utreda om ditt körkort ska återkallas eller inte. De kommer kontakta dig och då får du möjlighet att lämna din sida av historien och synpunkter på återkallelsen innan de tar beslut. Transportstyrelsen hämtar in information från olika myndigheter och liknande som kan ha information som är av betydelse för beslutet, så som Polisen, Socialnämnden och liknande.

Så som jag tolkar det, så har du godkänt boten. En godkänd bot kan inte överklagas, men den kan begäras undanröjd av tingsrätt (59 kap. 6§ rättegångsbalken, samt 59 kap. 10§ RB). Om du önskar att få boten prövad av tingsrätten får du skicka in en ansökan om undanröjande av godkänd ordningsbot, till tingsrätten där händelsen inträffade.

"Hur stor risk löper jag att få indraget körkort?"

Körkortet kan återkallas om du kört mot rött (5 kap. 3§ 4p. körkortslagen). Man kan dock få en varning istället, om det finns särskilda skäl att anse att det kan vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9§ första stycket körkortslagen). Eventuellt kan en varning räcka om du inte tidigare har gjort dig skyldig till trafikbrott, men det är svårt att säga. Jag kan tyvärr inte ge dig ett bättre svar om hur sannolikt det är för dig att få körkortet indraget, då det är en enskild bedömning Transportstyrelsen gör.

Om ditt körkort återkallas kommer Transportstyrelsen bestämma en spärrtid som du inte får köra bil under. Då räknas tiden från dagen polisen omhändertog körkortet, och tiden kan vara mellan 1-36 månader (5 kap 6§ första stycket, körkortslagen). Tiden beror på brottet, ditt behov av körkort och hur du tidigare uppträtt i trafiken. Det är alltså svårt för mig i det enskilda fallet att säga vilken spärrtid du skulle riskera att få, men vad jag kan utläsa ur praxis verkar normal vara några få månader om man fåt körkortet återkallat.

"Hur lång tid tar det att få beslut från Transportstyrelsen?"

Polisen ska som sagt skicka in beslutet till Transportstyrelsen inom 48 timmar från det att körkortet omhändertogs. Utöver det finns det ingen lagstadgad tid för hur snabb handläggningen ska vara, men den ska vara skyndsam. Tiden beror på utredningen som krävs för att de ska kunna fatta ett beslut. Jag kan tyvärr inte ge ditt ett bättre svar än detta.

Råd

Dina frågor är väldigt specifika, och endast Transportstyrelsen kan svara på dessa mer exakt då de gör enskilda bedömningar i de enskilda fallen. Jag rekommenderar dig istället att kontakta dem och ställa dina frågor för att få bättre svar. Du kan läsa mer om återkallelse av körkort på Transportstyrelsens hemsida. Har du frågor om böterna rekommenderar jag dig att vända dig till Polisen eller till tingsrätten där händelsen inträffade, om du önskar få böterna undanröjda.

Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo