Kört med återkallat körkort

2020-07-26 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej fått indraget körkort då jag körde 179 på 110 väg och fick därmed 4 månader indraget, idag när det har gått 3 månader blev jag stoppad på en bredvid mekonomen dom hade inte sätt hur långt jag hade kört men jag fick då grov olovlig körning och min fråga är då hur kommer det att bli nu?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om olovlig körning

Trafikbrott regleras i trafikbrottslagen. Olovlig körning innebär att någon uppsåtligen (avsiktligen) kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att göra sådant fordon, vilket framgår av 3 § 1 st. 1 men. trafikbrottslagen. I 3 § 1 st. 2 men. trafikbrottslagen framgår det att om man tidigare har innehaft körkort som blivit återkallat så kan den olovliga körningen klassificeras som grov. Straffet för grov olovlig körning är fängelse i högst sex månader.

Vad kommer hända nu?

Även om fängelse i straffskalan finns det andra regler som kan motverka att du döms till fängelse. Att fängelse finns i straffskalan innebär inte att fängelse ska utdömas, utan att det är möjligt. Böter kan alltså fortfarande bli aktuellt. Vid val av påföljd tas exempelvis hänsyn till ålder eller om det saknas särskild anledning att anta att du skall komma att göra dig skyldig till fortsatt brottslighet. Denna typ av omständigheter är det svårt för mig att ta hänsyn till just nu, eftersom frågan inte innehåller sådan information.

I praktiken är det vanligaste att det inte blir någon förhandling i domstol i fall det rörs sig om en olovlig körning. I stället lämnar åklagaren ett så kallat strafföreläggande. Ett strafföreläggande är enkelt uttryckt ett snabbare sätt att dela ut böter.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (854)
2021-02-25 Jag bröt mot stopplikten – riskerar jag att förlora mitt körkort?
2021-02-19 Återkallelse av körkort på grund av ringa narkotikabrott
2021-02-13 Körkortstillstånd i mobilen
2021-02-13 Körkortstillstånd i mobilen

Alla besvarade frågor (89565)