Kort avstånd till framförvarande bil och körkortsåterkallelse

2015-03-21 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej ! Igår blev jag stoppad av polisen och fick böter för jag inte höll avstånd av framförande bil på 2 tusen kronor jag har provningstid och polisen sa att transportstyrelsen avgör om jag blir av med körkortet och jag får verkligen inte bli av med mitt körkort behöver de för jobbet så min fråga är hur stor chans är det och om de vill ta mitt körkort kan man överklaga och förklara att man behöver körkortet ? tacksam för snabba svar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Avstånd till framförvarande fordon ska anpassas så att det inte finns risk för påkörning om det saktar in eller stannar, vilket framgår av Trafikförordning (1998:1276) 3:2. Eftersom denna regel i rättspraxis anses vara från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig, så finns det grund för att återkalla körkortet, vilket framgår av Körkortslag (1998:488) 5:3 punkt 4. Om ditt körkort återkallas under prövotiden enligt Körkortslag 3:18 första stycket så innebär det att nytt körkort endast utfärdas om du har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och uppfyller övriga krav, även om återkallelsen bestäms till högst ett år (Körkortslag 5:14 första och andra styckena och 5:15 första stycket). I liknande fall har dock länsstyrelse och domstol utfärdat varning istället för återkallelse av körkort. I regel är varning istället för återkallande av körkort den åtgärd som vidtas för överträdelser under Körkortslag 5:3 punkt 4, om det rör sig om en förstagångsöverträdelse och den bedöms som en tillräcklig åtgärd (Körkortslag 5:9 första stycket). Faktumet att du behöver körkortet för ditt arbete kan också ha betydelse för att varning snarare än återkallelse ska meddelas.

Om din överträdelse kan anses bero på tillfälligt förbiseende så bör den bedömas som ringa. Om den anses som ringa så aktualiseras inte någon grund för återkallelse av körkort (Körkortslag 5:3, punkt 4). Om du däremot har begått tidigare ringa överträdelser, så kan denna överträdelse tillsammans med de andra tolkas som att du uppvisar bristande vilja eller förmåga att rätta dig efter trafikbestämmelser, varvid återkallelse av körkort istället kan aktualiseras under Körkortslag 5:3, punkt 3.

Som du säger så är det Transportstyrelsen som prövar frågor om körkortsingripande, exempelvis återkallelse av körkort (Körkortslag 7:2 första stycket, punkt 7). Transportstyrelsens beslut i frågan kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (Körkortslag 8:1 första stycket, punkt 1). Eftersom frågan rör körkortsingripande så ska överklagandet göras hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets du är folkbokförd (Körkortslag 8:3 första stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (740)
2020-06-30 Kan jag övningsköra med en handledare som ännu inte blivit godkänt för att köra med mig?
2020-06-30 Vad händer om man inte betalat fortkörningsböter?
2020-06-30 Kört bil med ogiltigt körkort - vad händer?
2020-06-29 Återkallelse av körkort

Alla besvarade frågor (81689)