Kört 175 km/h på 110-väg, kommer jag dömas för vårdslöshet i trafik?

2019-05-05 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!I helgen så sköt polisen laser mot mig och mätte upp min hastighet till 175km/h på en 110-väg. Givetviss rök körkortet på plats och 4000kr i böter delades ut på plats. Vägen var torr med dagsljus. Polisen skrev i sin rapport att vägen var högtrafikerad och nu undrar jag hur lång tid blir jag utan körkortet? Kommer jag bli eventuellt dömd för vårdlöshet i trafik?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur lång tid blir du utan körkort?

Det är svårt att säga hur lång tid du får vara utan körkort, eftersom det beror på Transportstyrelsens bedömning av trafikbrottet, ditt behov av körkortet samt hur du tidigare uppträtt i trafiken. Spärrtiden för körkort, d.v.s. den tiden du får vara utan körkort, kan vara mellan 1 till 36 månader. Hur lång spärrtiden är kommer att anges i det beslut som du kommer att få skickat till dig från Transportstyrelsen.

För att läsa mer om återkallelse av körkort kan du klicka på denna länk (information från Transportstyrelsen): https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/om-polisen-tar-ditt-korkort/

Kommer du bli dömd för vårdslöshet i trafik?

Detta är självklart svårt att svara på, först och främst krävs att en åklagare väcker åtal mot dig för vårdslöshet i trafik.

Brottet vårdslöshet i trafik finns i trafikbrottslagen 1 §. Enligt denna regel gäller att om du har brustit "i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna" kan du dömas för vårdslöshet i trafik. Det krävs alltså att du med hänsyn till trafik- och väderförhållanden, men även andra omständigheter, har brustit väsentligt i din försiktighet när du kört bilen. Att vägen var torr och att det var dagsljus kan alltså tala emot vårdslöshet i trafik, medan faktumet att vägen var högtrafikerad kan tala för vårdslöshet i trafik.

I ett rättsfall var det en person som kört 190 km/h på en 110-väg, men med hänsyn till övriga omständigheter bl.a. att bilen var i gott skick, att vägen var lågtrafikerad, väderförhållanden var goda och att vägbanan var torr ansåg domstolen att personen inte skulle dömas för vårdslöshet i trafik.

Huruvida du kommer dömas för vårdslöshet i trafik är alltså svårt att säga, det beror helt på om något åtal väcks, omständigheterna vid tillfället samt vilken bedömning en domstol i sådant fall skulle göra.

Tyvärr blev det inte några raka svar, men jag hoppas att jag rätat ut några frågetecken! Du är välkommen att höra av dig igen om du har några ytterligare funderingar.

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Glömde tillägga att det här är min första trafikförseelse, samt att jag är beroende av mitt körkort både i tjänsten och för att mig till arbetet.
2019-05-05 21:23
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (808)
2019-10-21 ​Grov vårdslöshet i trafik och ej stannat på polismans tecken
2019-10-17 Vad är straffet för ägaren av ett fordon som körs utan licens?
2019-10-16 Hur länge finns man registrerad i belastningsregistret för olovlig mopedkörning?
2019-10-10 Vad kan man förvänta sig för påföljd vid olovlig körning med moped?

Alla besvarade frågor (73846)