Körning mot rött ljus?

2020-07-26 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, jag har min körkort nästan 5 år och körde jag mot rött ljus
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar det som att du undrar vilka konsekvenser som eventuellt kan följa av att du kört mot rött ljus. Eftersom jag inte har närmre information om den specifika händelsen kommer jag nedan redogöra för vad som i regel gäller vid körning mot rött ljus.

Ett körkort ska återkallas bland annat om körkortsinnehavaren har kört mot rött ljus, om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap 3 § p4 körkortslagen). Vid körkortsåterkallelse enligt 5 kap 3 § p4 ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap 6 § körkortslagen). Ett körkort ska omhändertas om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer återkallas enligt 5 kap 3 § p4 (5 kap 7 § körkortslagen). För att omhändertagande ska ske krävs övertygande bevisning om brottet.

I stället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren varnas i sådana fall som avses i 5 kap 3 § p4, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (860)
2021-03-02 Kört mot rött ljus - vad händer nu?
2021-03-02 Vad är ett polisiärt kännetecken?
2021-02-28 Hur överklagar jag transportstyrelsens beslut?
2021-02-27 Är det tillåtet att frakta skidor på bilens takräcke?

Alla besvarade frågor (89875)