Körning av en traktorregistrerad fyrhjuling alkoholpåverkad

2016-01-31 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej Jag är 29år gammal och bor på landet med sambo sen 5 år tillbaka. Jobbar som snickare heltid och utgår från hemmet, alltså kör bil varje dag. Driver oxå ett eget företag (f-skatt) vid sidan av jobbet. Nu till det tråkiga jag körde fyrhjuling som är traktorreggad på isen med alkohol i mig och slog runt och blev medvetslös. Ambulans osv till sjukhus. Har inte fått reda på promille nivån men skulle tydligen ha haft 60 i etanolhalt i blodet. Vet ej hur man räknar om till promille. Har inga straff sen tidigare. Polisen har inte kontaktat mig och jag är orolig över min framtid. Vad kan jag räkna med för straff? Har alltså inte kört på allmänna vägar utan bara på isen på våran privata mark.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 4 § Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) döms den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften för rattfylleri till böter eller fängelse i högst 6 månader. Enligt tredje stycket i samma bestämmelse döms för rattfylleri även den som för ett motordrivet fordon och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han eller hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt.

Enligt 4 a § TBL ska föraren dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst 2 år, om brottet är att anse som grovt. Vid bedömande av om brottet är grovt ska enligt bestämmelsen särskilt beaktas om föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, om föraren varit avsevärd påverkad av alkohol eller något annat medel, eller om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

För att du ska kunna dömas för rattfylleri krävs att du räknades som en förare av ett motordrivet fordon. Enligt 2 § Lag om vägtrafikdefinitioner är ett motordrivet fordon ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.

Det finns ingen definition av "förande av fordon". Mot bakgrund av rättspraxis och lagmotiven går det att fastställa tre villkor som måste vara uppfyllda; fordonet ska vara i rörelse, fordonet manövreras på ett normalt sätt och den som satt fordonet i rörelse gjorde det just med denna avsikt.

Rattfylleri är ett uppsåtligt brott vilket innebär att ansvar för brottet kan utdömas endast om gärningsmannens uppsåt täcker alla brottsrekvisit. Du behöver i princip ha uppfattat de faktiska omständigheterna och du ska ha förstått att du förtärt alkohol av viss mängd.

Enligt ovanstående rekvisit kan man alltså säga att du räknades som en förare av ett motordrivet fordon. Huruvida övriga rekvisit för rattfylleri är uppfyllda går inte att avgöra eftersom promillenivån är okänd.

Det är i vissa situationer möjligt att dömas för både rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Enligt 1 § TBL döms bl.a. den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna för vårdslöshet i trafik. En trafikolycka föreligger om någon skada på person eller egendom till följd av trafik uppstått.

En åtgärd som ofta aktualiseras i samband med trafikbrott är återkallelse eller omhändertagande av körkort, se 5 kapitlet 3 och 7 §§ Körkortslagen (KKL). Återkallelse av körkort kan bl.a. ske då föraren har gjort sig skyldig till rattfylleri.

I Trafikförordningen (TraF) regleras förseelser av mer polisiär natur. Enligt 3 kapitlet 1 § TraF får fordon inte föras av den som på grund av påverkan av alkohol inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt. TraF är subsidiär i förhållande till TBL, vilket innebär att TraF endast är tillämplig om TBL inte är det. Straff enligt 3 kap. 1 § TraF ådöms i penningböter.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Detta är ju inte på land utan måste jämställas med båttrafikk då det var på en sjö. Mao min 13 åring får köra bil på sjö om den inte är bredare än 3m eller längre än 12m Sjöregler och promille halten får vara högre på sjö.
2016-06-01 08:42
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1025)
2020-10-18 vilket straff för tre olovliga körningar
2020-10-17 Vad är straffskalan för olovlig körning?
2020-10-17 Polisens rätt att rapportera utan bevis?
2020-10-15 Hur länge finns pricken kvar i belastningsregistret vid rattfylla?

Alla besvarade frågor (85277)