FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott25/10/2016

Körkortstillstånd och provlämning

När 5 år gått sedan jag fått dom om rattfylleri, kan jag då få körkortstillstånd som vanligt utan att lämna leverprover.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Körkortsförordningens 3 kap. 1§ (som du hittar här: https://lagen.nu/1998:980 ) stadgar att:

"Om sökanden under de senaste fem åren före ansökan har fällts till ansvar för grovt rattfylleri eller upprepade fall av rattfylleri, ska det till ansökan fogas ett särskilt läkarutlåtande som styrker att sökanden i nykterhetshänseende uppfyller kraven i 3 kap. 2 § körkortslagen (1998:488)".


Eftersom fem år har gått sedan din rattfylleri-dom kommer det troligtvis inte krävas ett läkarutlåtande likt det som avses i paragrafen ovan.

Enligt Körkortslagen (som du hittar här: https://lagen.nu/1998:488 ) 3 kap. 2§ får körkortstillstånd dock endast meddelas den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare. Föraren ska inte vara opålitlig i nykterhetshänseende. Vidare, enligt 3 kap. 3§ Körkortslagen kan den som söker körkortstillstånd eller körkort vara skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för att tillgodose exempelvis pålitligheten vad gäller nykterhetsaspekten.

Svaret på din fråga är att du inte tycks behöva skicka med ett läkarutlåtande (eller leverprover) vid din ansökan. Du kan däremot vara tvungen att lämna sådana prover vid ett senare skede i ansökningsprocessen om det skulle anses nödvändigt, närmare bestämt om Transportstyrelsen skulle anse att det behövs för att säkerställa att du är pålitlig ur nykterhetssynpunkt.

Mvh

Petter WestergrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo