Körkortstillstånd efter rattonykterhet

2017-02-25 i Trafik och körkort
FRÅGA
HejHos transportstyrelsen finns en regel att du ska lämna 6 godkända leverprov för att få körkortstillstånd efter indraget körkort på grund av rattonykterhet.Var finns underlaget för en sån regel och hur får jag tillgång till det samma.MVHMicke Hjalmar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt körkortslagen 3 kap. 2 § första stycket får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som förare. I andra stycket framgår att lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende. Av körkortslagen 3 kap. 3 § följer vidare att den som söker körkortstillstånd är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för den prövningen.

I körkortsförordningen 3 kap. 1 § sägs det att om sökanden till körkortstillstånd under de senaste fem åren före ansökan har fällts till ansvar för grovt rattfylleri eller upprepade fall av rattfylleri, ska det till ansökan fogas ett särskilt läkarutlåtande som styrker att sökanden i nykterhetshänseende uppfyller kraven i körkortslagen 3 kap. 2 §. Att det ska vara ett visst antal prover preciseras i transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort. Där föreskrivs vad ett särskilt läkarutlåtande ska innehålla och hur det ska genomföras. Hur många prover som ska lämnas beror på om det rörde sig om grov eller upprepad rattonykterhet och om onykterheten var orsakad av alkohol eller narkotika.

Transportstyrelsens föreskrifter hittar du här: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/tsfs_svenska/tsfs-2010/tsfs-2010_125k.pdf

Hoppas detta svarade på din fråga.

Med vänlig hälsning

Oskar Fröberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (843)
2021-01-28 Återkallelse av körkort för annat brott än trafikbrott
2021-01-24 Körkortsingripande vid upprepade trafikförseelser
2021-01-23 Kan ett körkort återkallas efter påvisande av narkotika i ett urinprov?
2021-01-23 Hur får jag veta om en person har körkort?

Alla besvarade frågor (88545)