Körkortsomhändertagande vid fortkörning

2021-10-01 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Idag den 18.09.2021 har jag blivit stoppad av polisen. De mät min hastighet med laser och sa att jag körde 142km/h på en 90 väg. Jag såg de 2 personer som stog med laser (de hade inga reflexväst på sig) och i den stunden jag upptäckte de så kollade jag på mätaren där det stog 110km/h, men lite innan körde jag runt 125km/h. Vid nästa avfarten har jag blivit stoppad. De tog min körkort direkt på plats, men jag har inte erkänd att jag körde 142km utan sa att jag körde 125km. Jag har inte skrivit på straffföreläggande men skrev på papper om omhändertagen körkort. Jag är fortfarande på provotid, men det är bara ca halv månad kvar på provotid. Hur ska jag göra nu? Finns det något chans att behålla körkort?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar frågan som att du kört 52 km/h över tillåten hastighetsgräns varpå du undrar om det finns möjlighet att undvika att få körkortet indraget och endast få en varning.

I ditt fall kommer Körkortslagen (KörkL) att vara tillämplig.

Återkallelse av körkort vid fortkörning

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till en hastighetsöverträdelse och det inte är att anses som ringa (5 kap. 3 § 4 p. KörkL).

Vad är en hastighetsöverträdelse som inte är att anses som ringa?

Det går inte att genom att läsa lagtexten få sig en uppfattning om vad som ska anses som en hastighetsöverträdelse som är ringa respektive inte. Detta gör att man måste vända sig till förarbeten och praxis (Prop. 1992/3:189 s. 3-4). I förarbeten har man sagt att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska ses som ringa. Detta innebär att det kan ske ett återkallande av ett körkort om man framför fordonet med mer än 30 km/h över tillåten hastighetsgräns. Det finns vissa situationer där körkortet kan återkallas om man kör 20 km/h över tillåten hastighetsgräns, detta gäller exempelvis utanför skolor där hastighetsgränserna generellt sätt är låga.

I din bakgrundsinformation anges det att du kört 52 km/h över tillåten hastighetsgräns. En hastighetsöverträdelse av denna art bör inte anses som ringa. Av den anledningen har polisen tagit ditt körkort, då det på sannolika skäl kan antas att ditt körkort kommer att bli återkallat på grund av en fortkörning som inte är av ringa art.

Prövotid

För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov råder det en prövotid på två år från dagen för provet (3 kap. 18 § KörkL). Om körkortshavaren får sitt körkort indraget under dessa två år, alltså under prövotiden, så behöver denne person genomföra ett nytt körkortsprov. Detta innefattar bägge delarna, det vill säga både körprovet och kunskapsprovet.

Sammanfattning av din situation

Sannolikheten att du enbart kommer att få en varning är väldigt låg. I förarbeten till lagstiftningen har det framförts att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska anses som ringa. Du har kört 52 km/h över tillåten hastighetsgräns, vilket bör vara en trafikförseelse som inte kan förenas med enbart en varning.

Transportstyrelsen kommer att att skicka hem ett brev till dig, där du får möjlighet att yttra dig i ärendet. Om det är så att du har ett stort behov av körkortet i ditt yrke, så är det viktigt att du framför detta. Mitt tips är även att framföra att omhändertagandet av körkortet påverkar dig på ett socialt plan, om nu så är fallet. Har du inga anmärkningar tidigare från trafikbrott kan även detta lyftas i yttrandet.

Med tanke på att du fortfarande har prövotid på körkortet, så kommer du dessvärre att få göra om både körkorts- och kunskapsprovet om Transportstyrelsen väljer att återkalla ditt körkort. Avslutningsvis kan sägas, utifrån din bakgrundsinformation, så är min bedömning att det chanserna till att behålla körkortet i ditt fall är väldigt låga. I slutändan är det dock Transportstyrelsen som avgör detta.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1228)
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?
2021-10-03 hur överklagar man fortkörningsböter?

Alla besvarade frågor (96429)