FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott10/05/2021

Körkortsomhändertagande vid fortkörning

Dottern fick lämna sitt körkort på plats i morse.

Hon gjorde en omkörning på en 80- väg och blev tagen för hon höll 114 km dvs 34 km över laglig hastighet. Det var ljust, bra sikt och lite trafik. Finns det möjlighet att hon bara får en varning?

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att din dotter körde 34 km över tillåten hastighet och du undrar om det finns möjlighet till att hon endast kommer att få en varning för detta.

I detta fall kommer Körkortslagen (KörkL) att vara tillämplig.


Återkallelse av körkort vid fortkörning

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till en hastighetsöverträdelse och det inte är att anses som ringa (5 kap. 3 § 4 p. KörkL).

Vad är en hastighetsöverträdelse som inte är att anses som ringa?

Det går inte att genom att läsa lagtexten få sig en uppfattning om vad som ska anses som en hastighetsöverträdelse som är ringa respektive inte. Detta gör att man måste vända sig till förarbeten och praxis (Prop. 1992/3:189 s. 3-4). I förarbeten har man sagt att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska ses som ringa. Detta innebär att det kan ske ett återkallande av ett körkort om man framför fordonet med mer än 30 km/h över tillåten hastighetsgräns. Det finns vissa situationer där körkortet kan återkallas om man kör 20 km/h över tillåten hastighetsgräns, detta gäller exempelvis utanför skolor där hastighetsgränserna generellt sätt är låga.

I din bakgrundsinformation anges det att din dotter har kört 34 kilometer över tillåten hastighetsgräns. Av den anledningen har polisen tagit hennes körkort, då det på sannolika skäl kan antas att hennes körkort kommer att bli återkallat på grund av en fortkörning som inte är av ringa art.

Spärrtid

Vid körkortsåterkallelse för fortkörning ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, det är detta som kallas spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkL). Längden på spärrtiden kan variera beroende på hur stort behov din dotter har av körkortet, hur hon tidigare uppträtt i trafiken m.m.


Sammanfattning av din dotters situation

Sannolikheten att din dotter enbart kommer att få en varning är väldigt låg. I förarbeten har det framförts att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska anses som ringa. Din dotter har kört 34 km över tillåten hastighetsgräns, vilket bör vara en trafikförseelse som inte kan förenas med enbart en varning.

Transportstyrelsen kommer att skicka hem ett brev till din dotter, där hon får möjlighet att yttra sig i ärendet. Om det är så att hon har ett stort behov av körkortet i arbete, så är det viktigt att hon framför detta i yttrandet. Skulle det vara så att omhändertagandet av körkort påverkar henne även på ett socialt plan, så är detta också något som hon kan framföra i sitt yttrande. Om hon inte har några tidigare anmärkningar från trafikbrott kan även detta lyftas.

Min bedömning, utifrån din bakgrundsinformation, är att det inte kommer att bli aktuellt med enbart en varning. I slutändan är det Transportstyrelsen som avgör detta.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar.
Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo