Körkortslagen

2021-07-08 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hejsan, jag har 1 månad kvar på min prövotid och fick böter 3200kr av polisen då jag låg 139 km på en 110 väg, jag såg inte min hastighet då jag blev distraherad av min son som i just det fallet ville ha någonting av mig. Och så helt plötsligt ser jag blå ljus bakom mig. Aldrig blivit stoppad av polisen innan då jag är väldigt noga med att köra enligt hastighetsbegränsningarna. Blir mitt körkort indraget då? Väldigt besviken och ledsen mamma som behöver körkortet i sin vardag för att kunna hämta/lämna av pojken min..
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler kring körkortsingripande vid hastighetsöverträdelser återfinns i körkortslagen.

Prövotid
Nyblivna körkortstagare i Sverige har en prövotid på två år från det att deras körkort utfärdades (3 kap. 18 § körkortslagen). Prövotiden innebär att om du som bilförare gör dig skyldig till en trafikförseelse och ditt körkort blir återkallat, måste du göra om både kunskapsprovet och körprovet.

Återkallelse av körkort
Närmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet således inte återkallas.

Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h jämfört med högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h.

Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta kan emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.

Reflektioner avseende ditt fall
I jämförelse med högsta tillåtna hastighet har du kört 29 km/ h för snabbt. Det ligger på gränsen för att anses utgöra en icke ringa hastighetsöverträdelse. Vid en strikt tolkning av rättspraxis och förarbeten bör det inte medföra att ditt körkort återkallas. Det görs emellertid en individualiserad bedömning där samtliga omständigheter i det specifika fallet ska beaktas, varför utgången kan bli en annan.

Önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (962)
2021-10-24 Vart vänder man sig för information om giltigheten av körkort?
2021-10-23 Narkotikabrott - hur påverkas ansökan om körkortstillstånd?
2021-10-20 När kan jag börja övningsköra efter indraget körkort?
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?

Alla besvarade frågor (96510)