Körkortskrav för fortsatt anställning

FRÅGA
Hej! Inom företaget jag arbetar för har det under många år varit krav på körkort för nyanställningar. De som anställdes innan man införde det, har jobbat undgått detta krav. Nu skall man omorganisera och det pratas om att arbetsgivaren kommer avskeda dem som inte har/inte tar körkort inom en viss period. Detta är i postbranschen och arbetsuppgifterna kan man klara av utan körkort och det kommer förbli så. Arbetsgivarens argument för körkortskravet är att alla ska kunna göra allas arbetsdag utan att det finns hinder för detta (trots att det nästan aldrig fungerar så). Skulle vara väldigt ekonomiskt ohållbart att ha det på annat sätt så jag har svårt att tro att detta skulle ändras även efter omorganisation även om arbetsgivaren påstår att det KAN bli så (cykla är ju billigare än att köra). Frågan är: Får företaget, enligt svensk lag, avskeda människor som har jobbat på företaget i över tio år på grund av att dem inte har körkort? Många av dem är över 60 år och arbetat på företaget sedan tjugoårsåldern ä.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utifrån vad du har berättat så kan inte avskedande komma ifråga eftersom det kräver att arbetstagarna grovt har åsidosatt sina uppgifter, vilket framgår av lagen (1982:80) om anställningsskydd 18 §. Det är snarare en fråga om det finns saklig grund för uppsägning genom omorganisationen.

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har rätt att organisera arbetsplatsen efter eget tycke, oavsett om omorganisationen är ekonomiskt klok eller inte. Om omorganisationen innebär att det uppstår arbetsbrist för anställda som saknar de kvalifikationer som arbetsgivaren anser krävs för den nya verksamheten så föreligger saklig grund för uppsägning, oavsett hur länge de har varit anställda (Lag om anställningsskydd 7 § första stycket). I rättspraxis accepteras i regel utan vidare arbetsbrist på grund av omorganisation i verksamheten som saklig grund för uppsägning. Vissa rättsfall talar dock för att krav på körkort måste baseras på sakliga och befogade skäl, exempelvis att 4 av 5 anställda ibland behöver köra bil för att verksamheten ska fungera tillfredsställande. Eftersom du hävdar att arbetsuppgifterna kommer att kunna skötas utan körkort, trots omorganisationen, så kan det tala för att arbetsgivarens krav saknar befogade skäl. En brist på befogade skäl kan i sin tur möjligen tala för att omorganisationen inte resulterar i någon arbetsbrist som skulle utgöra en saklig grund för uppsägning. Det bör dock påpekas att arbetsgivarens bedömning av vad som krävs för verksamheten väger tungt i rättspraxis.

Utifrån den begränsade beskrivningen av hur verksamheten fungerar så är det svårt att ge ett definitivt svar på om det finns saklig grund för uppsägning, men jag hoppas att jag har klargjort situationen något för din del.

Med vänlig hälsning

Daniel Nykvist

Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1563)
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked
2020-06-30 Uppsägningen måste vara sakligt grundad

Alla besvarade frågor (81688)