Körkortsingripanden; särskilt om varning

2015-07-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej,för en tid sedan gjorde jag misstaget att stanna till vid vägrenen på motorvägen för att ta av mig tröjan. Det var tidig morgon och nästan ingen trafik. Men från någonstanns kom en polisbil och stannade samt gav mig böter för att jag stannat. Det är ju inget att säga om. Men nu har jag också fått ett preleminärt beslut om varning från Transportstyrelsen på 2 år !! Hårt trycker jag. Kollade runt lite och hittade på nätet att det var praxis med varning i 2 månader i såna här fall. Min fråga är, hur lång tid kan Transportstyrlesen ge??Jag var ju inte varken full eller körde för fort.Har haft körkort i 3 år nu i september
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om körkort behandlas i körkortslagen, som du hittar här

Ett körkort kan återkallas om en förare har brutit mot en regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, om överträdelsen inte kan anses som ringa, KKL 5:3 4p. Förbudet mot att stanna på motorväg betraktas som en sådan väsentlig regel. Vid en körkortsåterkallelse ska meddelas en spärrtid mellan en månad och tre år, under vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Om det finns särskilda skäl, kan det anses att det istället för att återkallelse är tillräckligt att meddela en varning, KKL 5:9. De särskilda skälen kan vara hänförliga till förarens personliga omständigheter, eller omständigheterna vid förseelsen. I ditt fall fanns det alltså grund för att återkalla körkortet enligt KKL 5:3 4 p, men man fann att en varning var en tillräcklig åtgärd. Förmodligen har man då beaktat det du anför om att det var tidigt på morgonen och låg trafikintensitet.

I Transportstyrelsens praxislista framgår att om en förare stannar på motorväg ska trafikfaran beaktas, och Transportstyrelsen kan meddela varning eller återkalla körkortet med en spärrtid på upp till två månader. Den praxis du har hittat rör sig alltså troligen om att Transportstyrelsen, om de återkallar körkortet, normalt meddelar en spärrtid om två månader. Någon praxis som säger att man normalt ska meddela en varning i två månader har jag inte hittat. Värt att notera är att det finns en mängd trafikregler som kan medföra körkortsingripanden om man bryter mot dem, det är alltså inte enbart rattfylleri eller hastighetsöverträdelser som kan medföra körkortsingripanden.

Av din fråga framgår att du endast har fått ett preliminärt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet behöver du inte godkänna det, och kan få ett tillfälle att yttra dig över händelsen innan Transportstyrelsen fattar ett beslut.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Han har inte fått en varning på två år. Varningen betyder att om personen gör en ny trafikförseelse inom två år så beaktas varningen som försvårande. Två är är alltså varningens giltighet. Det är alltid varning som påföljd om man stannar på motorväg allt annat lika.
2015-08-13 13:57
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (792)
2020-10-19 Måste man göra ett nytt förarprov om ens körkort har återkallats?
2020-10-19 När måste man ha vinterdäck?
2020-10-18 vad händer när man kört rattfull i EPA?
2020-10-18 återkallat körkort för gott på grund av onykterhet?

Alla besvarade frågor (85162)