Körkortsingripanden; särskilt om varning

Hej,

för en tid sedan gjorde jag misstaget att stanna till vid vägrenen på motorvägen för att ta av mig tröjan. Det var tidig morgon och nästan ingen trafik. Men från någonstanns kom en polisbil och stannade samt gav mig böter för att jag stannat. Det är ju inget att säga om. Men nu har jag också fått ett preleminärt beslut om varning från Transportstyrelsen på 2 år !! Hårt trycker jag. Kollade runt lite och hittade på nätet att det var praxis med varning i 2 månader i såna här fall. Min fråga är, hur lång tid kan Transportstyrlesen ge??

Jag var ju inte varken full eller körde för fort.

Har haft körkort i 3 år nu i september


Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om körkort behandlas i körkortslagen, som du hittar https://lagen.nu/1998:488.

Ett körkort kan återkallas om en förare har brutit mot en regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, om överträdelsen inte kan anses som ringa, KKL 5:3 4p. Förbudet mot att stanna på motorväg betraktas som en sådan väsentlig regel. Vid en körkortsåterkallelse ska meddelas en spärrtid mellan en månad och tre år, under vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Om det finns särskilda skäl, kan det anses att det istället för att återkallelse är tillräckligt att meddela en varning, KKL 5:9. De särskilda skälen kan vara hänförliga till förarens personliga omständigheter, eller omständigheterna vid förseelsen. I ditt fall fanns det alltså grund för att återkalla körkortet enligt KKL 5:3 4 p, men man fann att en varning var en tillräcklig åtgärd. Förmodligen har man då beaktat det du anför om att det var tidigt på morgonen och låg trafikintensitet.

I Transportstyrelsens praxislista framgår att om en förare stannar på motorväg ska trafikfaran beaktas, och Transportstyrelsen kan meddela varning eller återkalla körkortet med en spärrtid på upp till två månader. Den praxis du har hittat rör sig alltså troligen om att Transportstyrelsen, om de återkallar körkortet, normalt meddelar en spärrtid om två månader. Någon praxis som säger att man normalt ska meddela en varning i två månader har jag inte hittat. Värt att notera är att det finns en mängd trafikregler som kan medföra körkortsingripanden om man bryter mot dem, det är alltså inte enbart rattfylleri eller hastighetsöverträdelser som kan medföra körkortsingripanden.

Av din fråga framgår att du endast har fått ett preliminärt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet behöver du inte godkänna det, och kan få ett tillfälle att yttra dig över händelsen innan Transportstyrelsen fattar ett beslut.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea KaalhusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”