Körkortsingripande vid rattfylleri narkotika

Jag har fått strafföreläggande för rattfylleri av narkotika. hasch i det fallet 0,0006 visade det sig, det är första gång jag döms för rattfylleri. Jag har blivit dömt för 4 år sedan för hasch bruk. Min fråga kommer jag att få varning eller återkallelse av körkortet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett körkort kan återkallas på grunder som föreskrivs i 5 kap. 1 § körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488#K5P1S1). Där framgår att ett körkortsingripande sker genom återkallelse, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås. Körkortsingripande ska om det baseras på brottslig gärning som i ditt fall, grunda sig på bland annat ett godkänt strafföreläggande.

Körkortet ska återkallas om körkortsinnehavaren, alltså du, gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § lag om straff för vissa trafikbrott (https://lagen.nu/1951:649#P4S1), 5 kap. 3 § 1 punkten b) körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488#K5P3S1). Enligt 4 § 2 stycket lag om straff för vissa trafikbrott ska rattfylleri likställas med att det under färden finns kvar något narkotiskt ämne i blodet.

Vidare kan ditt körkort återkallas på diverse andra punkter som räknas upp i 5 kap. 3 § körkortslagen, de som kan bli aktuella i ditt fall är 5 punkten att det kan anses att du är opålitlig i nykterhetshänseende, särskilt med beaktande av din tidigare dom. Även 6 punkten kan bli aktuell om det anses att du på grund av personliga förhållanden (till exempel narkotikamissbruk) inte bör inneha körkort.

Med det här som grund skulle jag påstå att det är sannolikt att ditt körkort kommer att återkallas, speciellt med beaktande av 5 kap. 3 § 1 punkten körkortslagen. Dock kan jag inte svara med säkerhet på vilken åtgärd som kommer att vidtas i ditt fall. Transportstyrelsen gör en sammanvägd bedömning. Om det anses att en varning är en tillräckligt ingripande åtgärd kommer inte en återkallelse att ske, se 5 kap. 9 § körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488#K5P9S1).

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Med vänliga hälsningar,

Sarah SaajakariRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”