Körkortsingripande vid rattfylleri i annat land

2015-05-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
Frågan är...om man blivit dömd för rattfylleri i Norge och är bokförd i Norge...kan då svenska myndigheter dra in mitt svenska körkort??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Körkortsingripande regleras i körkortslagen, där det föreskrivs att ett körkortsingripande kan ske med anledning av brottslig gärning och det föreligger exempelvis en lagakraftvunnen dom, 1 § körkortslagen (här). I tredje stycket i samma paragraf finns reglerat att man jämställer utländsk dom med svensk dom. Alltså gäller även den norska domen som grund för svenskt körkortsingripande.

Du har gjort dig skyldig till rattfylleri och därför ska ett körkortsingripande ske, 5 kap 3 § 1p b) körkortslagen (här) med hänvisning till 4 § lag om vissa trafikbrott (här). Dock gäller det svensk lag, men Transportstyrelsen kan i fallet även grunda körkortsingripande på att du anses vara opålitlig i nykterhetshänseende och således inte bör ha körkort, 5 kap. 3 § 5p körkortslagen.

Sammanfattningsvis kan alltså Transportstyrelsen besluta om ett körkortsingripande för ditt svenska körkort med anledning av din norska dom gällande rattfylleri om Transportstyrelsen får kännedom om domen. Det krävs att Transportstyrelsen erkänner den norska domen och anser att det är lämpligt att återkalla ditt körkort.

Jag hoppas att svaret var till hjälp!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll