körkortsingripande - återkallelse eller varning?

2021-03-14 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej körde för fort för cirka 1 år sedan, körde 45 km i tim på 30 väg och fick böter och en skriftlig varning. Nu 1 år senare gjorde jag samma dumma grej igen 45 km i tim på 30 väg. Får man automatiskt körkortet indragen nu efter andra gången, eller kan man få en ny varning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har kört för fört tidigare, och då fått en skriftlig varning av Transportstyrelsen, och att du nu undrar om du kan få en ny varning eller om ditt körkort kommer återkallas.

Körkortsingripande

Ett körkortsingripande sker genom antingen en återkallelse av körkortet förenat med en spärrtid, eller genom varning (5 kap. 1§ körkortslagen). För hastighetsöverträdelse gäller som utgångspunkt att körkortet ska återkallas (5 kap. 3§ 4p körkortslagen). Polisen får då omhänderta körkortet om det finns sannolika skäl att anta att körkortet kommer återkallas på grund av exempelvis en hastighetsöverträdelse (5 kap. 7§ körkortslagen).

Återkallelse eller varning?

Istället för att återkalla körkortet kan Transportstyrelsen som du själv skriver, utfärda en varning när det gäller exempelvis hastighetsöverträdelse, om det finns särskilda skäl för dem att anta att åtgärden är tillräcklig (5 kap. 9§ körkortslagen). Varning är alltså ett undantag från utgångspunkten att körkort ska återkallas.

Transportstyrelsen har med stöd i förarbetena och praxis utarbetat en ganska schabloniserad bedömningsmall för hastighetsöverträdelser, som tar sin utgångspunkt i att 20 km/h för fort på en 30-väg eller lägre, samt 30 km/h för fort på en 40-väg eller mer, innebär körkortsåterkallelse. Dock ska det finnas utrymme att göra en bedömning i varje enskilt fall (RÅ 1994:41). I det rättsfallet var det en person som kört 50km/h på en 30-väg som fick en varning istället för återkallat körkort. Kör man mindre än 15 km/h för fort blir det i regel ingen återkallelse eller varning utan endast böter av polisen, som utgångspunkt beroende på det enskilda fallet. Men mellan 15-19km/h för fort på en 30-väg ligger man i gränslandet till en varning.

I mina kontakter med Transportstyrelsen har jag fått uppfattningen att om man begått nya brott inom en 2-årsperiod efter att man tidigare fått en varning, ska som regel körkortet återkallas. Det är en regel som är ganska stark, då man anser att man har förbrukat sin chans att uppträda skötsamt i trafiken. Därmed inte sagt att det ska ske per automatik.

Spärrtid vid eventuell återkallelse?

Om Transportstyrelsen återkallar ditt körkort, kommer det förenas med en spärrtid inom vilken du inte får köra bil (5 kap. 6§ körkortslagen). Det brukar ligga på några få månader. Som utgångspunkt på en 30-väg återkallas körkortet 2 månader när man kört 21-30 km/h för fort, 3 månader när man kört 31-40 km/h för fort och så vidare. Men det kan såklart variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är dock inte sannolikt att du skulle behöva ta om förarprov, utan Transportstyrelsen komme skicka ut en handling till dig när du kan begära att få nytt körkort tillverkat.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att det är ganska stor sannolikhet att du får körkortet återkallat denna gång, om Transportstyrelsen finner skäl att göra ett körkortsingripande. När man fått en varning inom en två-period är det som utgångspunkt skäl för återkallelse den andra gången. Men då du ligger på gränsen, just 15 km/h för fort, är det möjligt att de gör en annan bedömning. Så som svar på din fråga sker återkallelse inte automatiskt, utan omständigheterna i det enskilda fallet ska beaktas, ex. trafiktäthet, framförandet och andra omständigheter, även om det sker utifrån en ganska schabloniserad bedömning.

Om du vill ha en mer exakt bedömning i din situation rekommenderar jag dig att kontakta Transportstyrelsen som handlägger dessa ärenden som säkert kan ge dig ett mer definitivt svar utifrån dina omständigheter! Du kan även läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se.

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (959)
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?
2021-09-28 Vad gäller vid återkallelse av körkort på grund av sjukdom?

Alla besvarade frågor (96421)