FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott04/03/2022

Körkortsåterkallelse vid upprepade trafikbrott


Jag fick mitt körkort i oktober 2020. Sedan dess har jag fått en fortkörningsböter då jag körde 77km/h på en 70-väg och råkat köra på en väg där det var förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II. Vad händer med mitt körkort då jag har 6 månaders prövotid kvar? Finns det risk att jag förlorar det om jag gör minsta lilla fel till?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I detta fall kommer Körkortslagen (KörkL) att vara tillämplig vid besvarandet av frågeställningarna som angivits ovan.

Återkallelse av körkort vid upprepade trafikbrott

En återkallelsegrund för att kunna återkalla ett körkort är just upprepade trafikbrott. Detta stadgas i (5 kap. 3 § 3 p. KörkL). Ett körkort kan alltså bli återkallat på den grunden att man genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter gällande trafikregler. Bestämmelsen tar huvudsakligen sikte på straffbelagda förseelser som ex. vårdslöshet i trafik av lindrigare art och hastighetsöverskridanden.

Av praxis framgår att Transportstyrelsen normalt brukar beakta upprepade trafikförseelser inom en period av två år.

Prövotid

Om man blir av med körkortet under prövotiden innebär det att ett nytt körkortsprov måste genomgås. Detta framgår av (5 kap. 15 § KörkL). Värt att nämna att man under prövotiden inte bedöms "hårdare" än människor som inte är under prövotid. Skillnaden är vid återkallelse av körkortet, att man om haft prövotid måste ta ett nytt körkortsprov.

Sammanfattning och avslutande ord

Av (5 kap. 3 § 3 p. KörkL) framgår som ovan nämnt att upprepade trafikbrott kan vara en grund för återkallelse av körkort. Det är däremot inte helt säkert utan en bedömning får göras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Upprepade trafikförseelser brukar som regel ta sikte på att det skett minst tre. Bland annat kan (RÅ82 2:17) nämnas, där tre hastighetsöverträdelser inom loppet av 14 månader föranledde körkortsåterkallelse.

Med hänsyn till vägledande praxis kan framföras att det finns en risk för att ditt körkort kommer att bli återkallat vid ytterligare ett trafikbrott inom närmsta tid. I slutändan är det dock myndigheten Transportstyrelsen som kommer att avgöra detta.

Varmt välkommen att höra av dig vid fler funderingar!

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo