Körkortsåterkallelse under prövotiden

2016-01-15 i Trafik och körkort
FRÅGA
Vilka handlingar gör att körkortet återkallas under prövotiden? Är de vanliga felkörningarna som påverkar eller de återkallande fel krävs?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det finns en mängd orsaker till att ett körkort kan återkallas. Exempel på orsaker är grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller underlåtenhet att iaktta en trafikregel (ex. överskridit tillåten hastighet, kört mot rött ljus, ej iakttagit stopplikt eller kört om vid övergångsställe) som är väsentlig betydelse för trafiksäkerheten och att överträdelsen ej anses som ringa (5 kap. 3 § körkortslagen). Här ska en helhetsbedömning göras av överträdelsens allvarlighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Sålunda spelar ditt behov av körkortet ingen avgörande roll för om det kommer att återkallas eller inte, utan det är din överträdelse mot trafikreglerna som avgör. Dock kan ett starkt behov av körkortet förkorta spärrtidens längd, det vill säga den tiden då körkortet är återkallat.

Om körkortet återkallas inom prövotiden (som är på två år) måste du göra en ny uppkörning och ett nytt teoriprov (3 kap. 18 §).

Slutligen finns det flertalet grunder för körkortsåterkallelse. Oavsett om du är under prövotiden eller inte, gäller samma grunder för återkallelse.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll