FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort04/04/2014

Körkort - synnerliga skäl för nedsättning av spärrtid?

Har försökt få fram vad synnerligare skäl kan vara vid körkortsåterkallelse. I RÅ 1988 ref 128 skall det bl.a ha ansetts att synnerliga skäl skulle föreligga. Har ni något som kan hjälpa mig i min kamp att få ned återkallelsetiden på 12 mån för min systerson.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Du verkar bekant med körkortslagens 5 kap. och närmare bestämt paragraferna 10-11 (du hittar bestämmelserna här). I dessa regler finns en möjlighet att underlåta körkortsåterkallelse eller sätta ner spärrtid. Precis som du nämner krävs synnerliga skäl. Detta innebär att man sällan tillämpar dessa regler, och att det görs endast i mer speciella fall.

Utan att veta mer om din systersons situation är det svårt att veta vilka omständigheter som skulle kunna utgöra synnerliga skäl. Det beror mycket på varför körkortet återkallats från början. Jag ska försöka besvara frågan på ett generellt plan så gott det går.

Rättsfallet du nämner, RÅ 1988 ref. 128, gällde en man som tidigare fått sitt körkort återkallat i Tyskland till följd rattfylleri. Mannen fick då en spärrtid i Tyskland som hindrade honom att köra där (men inte i Sverige). När mannen flyttade tillbaka till Sverige bestämdes spärrtid även här för hans svenska körkort. Synnerliga skäl ansågs föreligga att halvera spärrtiden. De synnerliga skälen var då att mannen redan fått spärrtid i Tyskland samt att lång tid gått från rattfylleriet till det svenska beslutet om återkallelse.

I lagens förarbeten nämns just osedvanligt lång tid mellan brottet och återkallelsen som exempel på vad som kan tänkas utgöra synnerliga skäl. I vissa fall kan även personliga omständigheter räknas som synnerliga skäl. Det torde i de flesta fall dock inte vara tillräckligt att åberopa exempelvis körkortets vikt i arbetet, även om en sådan omständighet kan spela roll om andra skäl föreligger samtidigt. Så var t.ex. fallet för mannen i ovan diskuterade rättsfall.

Jag hoppas att jag svarat någorlunda på din fråga.

Vänligen,

Harry Westerman WoodRådgivare
Hittade du inte det du sökte?