FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott04/03/2022

Körkortsåterkallelse på grund av tidigare trafikbrott

Tjena! Jag fick en varning på körkortet o har fortfarande prövotid. Om jag får en böter igen tex när min prövotid är slut, visst får jag körkortet indraget då? Jag borde väl inte bli av med de helt o behöva göra om alltihop som om ja skulle fått bötern innan prövotiden tog slut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I detta fall kommer Körkortslagen (KörkL) att vara tillämplig.

Återkallelse av körkort vid upprepade trafikbrott

En återkallelsegrund för att kunna återkalla ett körkort är just upprepade trafikbrott. Detta stadgas i (5 kap. 3 § 3 p. KörkL). Ett körkort kan alltså bli återkallat på den grunden att man genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter gällande trafikregler. Bestämmelsen tar huvudsakligen sikte på straffbelagda förseelser som ex. vårdslöshet i trafik av lindrigare art och hastighetsöverskridanden.

Av praxis framgår att Transportstyrelsen normalt brukar beakta upprepade trafikförseelser inom en period av två år bakåt i tiden.

Prövotid

Om man blir av med körkortet under prövotiden innebär det att ett nytt körkortsprov måste genomgås. Detta framgår av (5 kap. 15 § KörkL). Värt att nämna att man under prövotiden inte bedöms "hårdare" än människor som inte är under prövotid. Skillnaden är vid återkallelse av körkortet, att man om haft prövotid måste ta ett nytt körkortsprov.

Sammanfattning

Att du tidigare fått en varning kan ha en betydelse för om körkortet kommer bli återkallat vid framtida trafikbrott. Det går dock inte att med all säkerhet hävda att körkortet kommer bli återkallat enbart för man tidigare fått en varning. I slutändan är det Transportstyrelsen som kommer att göra en bedömning i frågan med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Om man får körkortet indraget under prövotid måste som ovan nämnt ett nytt körkortsprov göras - men bedömningen från Transportstyrelsen blir inte "strängare" bara på den grunden av att man är under prövotid.

Hoppas du fått viss vägledning avseende rättsregler beträffande körkortsåterkallelse.

Vänliga hälsningar

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo