Körkortsåterkallelse

Blev tagen av kamera på 40 väg där jag körde i 52 km / h år 2015 . 2018 körde jag i 133 km/h på 100 väg och de tog då körkortet i 3 mån . Idag tog de mig på 40 väg där jag körde i 65 km/ h . Kan transportstyrelsen ta mitt körkort på dessa grunder ? Har ej fått någon varning än !

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om återkallelse av körkort finns i Körkortslagen (1998:488). Det finns även detaljerad vägledning på Transportstyrelsens hemsida.  Jag uppfattar din fråga som att du undrar när körkortet kan återkallas på grund av upprepade trafikbrott. Jag kommer först att gå igenom reglerna för detta och sedan vad som gäller i ditt fall. 

 
 

Upprepade trafikbrott

En av grunderna för körkortsåterkallelse är att körkortsinnehavaren begått upprepade trafikbrott (5 kap 3 §  tredje punkten Körkortslagen). Utöver att det ska röra sig om upprepade brott krävs även att körkortshavaren i väsentlig grad visat bristande vilja eller förmåga att följa gällande trafikregler. En bedömning görs av Transportstyrelsen i varje enskilt fall och en varning skickas ofta ut i det fall en återkallelse blir aktuell. Normalt rör det sig om tre trafikförseelser innan en återkallelse kan ske. De brott som kan föranleda en återkallelse kan vara exempelvis hastighetsöverträdelser av mindre allvarligt slag. Det krävs också att de tre trafikförseelserna begåtts inom en period av två år. 

I vissa fall kan det räcka med en varning i stället för återkallelse. Det kan bli aktuellt om det bedöms finnas särskilda skäl, vilket avgörs av Transportstyrelsen (5 kap 9 § Körkortslagen). I det fall en varning har utfärdats återkallas vanligtvis körkortet om körkortshavaren begår ännu en trafikförseelse. 


Sammanfattning

Utifrån informationen i din fråga finns i nuläget inga förutsättningar för att du skulle få körkortet återkallat på grund av upprepade trafikbrott. Det krävs att tre trafikbrott har begåtts inom en period av två år, vilket inte uppfylls i ditt fall. 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar, 

Isabella BrarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”