Körkort återkallat två gånger för samma sak

2016-09-02 i Trafik och körkort
FRÅGA
Kan transportstyrelsen återkalla körkortet 2 gånger för samma sak
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 5 kap. 3 § Körkortslagen (här) kan Transportstyrelsen besluta att återkalla ditt körkort av dessa anledningar:

1. Du har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.

2. Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i. Det gäller även om du inte har haft någon skuld i trafikolyckan.

3. Du har gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser, till exempel mindre fortkörningar.

4. Du har gjort dig skyldig till exempelvis fortkörning, kört mot rött, vårdslöshet i trafik eller annan viktig trafikregel.

5. Du är opålitlig ur nykterhetssynpunkt, till exempel om polisen har tagit hand om dig för berusning vid ett antal tillfällen.

6. Du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott som inte behöver vara ett trafikbrott eller ha samband med bilkörning, till exempel grov misshandel eller narkotikabrott.

7. Du har en sjukdom som gör att du inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort.

8. Transportstyrelsen kräver att du ska lämna ett läkarintyg eller ett bevis om godkänt och du inte kommer in med det.

9. Körkortet är utfärdat på felaktiga grunder.

Transportstyrelsen kommer då att besluta om en spärrtid, under vilken ett nytt körkortstillstånd inte får utfärdas. Denna tid ska vara lägst 1 månad och längst 3 år enligt 5 kap. 6 § körkortslagen. Efter denna spärrtid har gått ut kan man ansöka om att få ett nytt körkort.

Om det är som du säger, att Transportstyrelsen först har återkallat ditt körkort, beslutet har vunnit laga kraft och du har "suttit av" din spärrtid och sedan ansökt om att ny körkort - bara för att Transportstyrelsen ska besluta att återkalla det igen, på samma grund som tidigare - då ter det sig som att de har stridit mot den grundläggande principen ne bis in idem; icke två gånger i samma sak. Principen innebär att samma sak inte får prövas två gånger, om något redan har varit uppe till beslut och beslutet vunnit laga kraft så får det alltså inte prövas igen.

Eftersom Transportstyrelsen är en myndighet kan dess beslut överklagas till förvaltningsrätten, hur du gör det kan du läsa om på Sveriges Domstolars hemsida, här. Om du behöver hjälp med detta så är du välkommen att kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se så kan vi tala vidare om detta.

För att göra detta måste det verkligen röra sig om exakt samma grund. Alltså att ditt körkort blivit återkallat först en gång pga. en viss händelse som skedde på en viss tid och sedan blivit återkallat igen pga. exakt samma händelse som skedde exakt samma tid. Däremot om det är så att ditt körkort har blivit återkallat två gånger på grund av två olika händelser men som rörde sig om samma sak, då kan ditt körkort återkallas två gånger. Om vi tar ett exempel: A blev tagen för fortkörning den 4 juni 2015 och därför återkallades körkortet under två månader. Sedan blev A återigen tagen för fortkörning den 10 augusti och således återkallades körkortet på nytt. I detta exempel är ju körkortet återkallat två gånger för samma sak, men det är inte samma grund och därför är det lagenligt och tillåtet.

Hoppas detta var svar på din fråga! Om det är ytterligare omständigheter kring detta som du inte tagit upp i din fråga men dom du tror kan ha inverkan på mitt svar, så maila mig gärna på zorba.hallsten@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?