Körkort - 2 varningar

2021-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej.Min sambo har fått tilldelat sig en varning på sitt körkort då han överskridit hastighetsgränsen på en 70 väg. Det har skickats ut för ett godkännande men min sambo har ännu inte godkänt. Saken är den att såklart blev han fotograferad idag av en fartkamera där han vad han såg på hastighetsmätaren med ca 10 km. Då han har fått en varning så är risken väldigt stor att körkortet återkallas men....Är hans varning på körkortet gällande idag om beslutet inte är fattat än då min sambo inte har godkänt det än. Vi har inte fått några papper på att beslutet är klart. Däremot har vi fått en påminnelse om att skriva på och skicka in vilket min sambo inte gjort. Min fråga är. Kan hans körkort återkallas på den grund att det ligger en varning på han som inte är klart /beslutat än ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar alltså huruvida din sambo kommer bli av med sitt körkort, trots att inget beslut meddelats er angående den första varningen.

Körkortslagen

I 5:3 körkortslagen listas grunder för körkortsingripanden. I ert fall blir punkt 3-4 relevanta, som rör upprepad brottslighet och överskridande av hastighetsbegränsning. Istället för återkallelse kan enligt 5:9 varning meddelas.

Godkännande av varning

Enligt 7:6 körkortslagen får transportstyrelsen utfärda ett preliminärt beslut för godkännande inom viss tid. Om ett sådant beslut utfärdats får ärendet inte tas upp på nytt förrän tiden för godkännande gått ut.

Det preliminära beslutet har till syfte att förkorta handläggningstiden och utfärdas när bedömningen är relativt enkel. Om beslutet inte godkänns kommer ärendet utredas vidare och mer ingående av transportstyrelsen.

Transportstyrelsen

På transportstyrelsens hemsida står följande: En varning kan innebära att vi gör en hårdare bedömning om du skulle göra dig skyldig till fler trafikförseelser eller brott. Risken är då stor att vi återkallar ditt körkort, eftersom praxis är att varning inte beslutas igen inom två år.

Slutsats

När tiden för godkännande löpt ut kommer transportstyrelsen att göra en mer ingående utredning av fallet. Då det rör sig om två fall av fortkörning är risken för indraget körkort tyvärr hög, eftersom två varningar inte enligt praxis delas ut under en tidsperiod om 2 år.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1226)
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?
2021-10-03 hur överklagar man fortkörningsböter?
2021-10-01 Körkortsomhändertagande vid fortkörning
2021-09-30 Vad händer om man kör elsparkcykel med högre hastighet än 20 km/h och högre maxstyrka än 250 watt?

Alla besvarade frågor (96356)