FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott09/06/2021

Köra MC med B-körkort

Hej.

Jag har körkort för bil dvs B körkort. Nu vill jag köra motorcykel och tänker på sikt även ta körkort för A dvs tung motorcykel. Jag har haft B körkort i många år och är född före 1970

För att veta om motorcykel är något för mej så har jag provat på mindre vägar och kör enligt gällande regler med försäkringar, skatt och hastighet.

Min fråga är.

Om jag blir stoppad av polis, vad kan hända vid sådant tillfälle?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över vad som händer om du blir stoppad av polis när du testkör MC utan att ha körkort för just det fordonsslaget. Det korta svaret är att du i en sådan situation riskerar böter, fängelse och/eller återkallat körkort. I det följande kommer jag gå igenom reglerna kring ditt beskrivna scenario.

Köra MC utan körkort innebär olovlig körning

Huvudregeln för att få köra MC är att du måste ha ett gällande körkort för just det fordonsslaget. Med andra ord måste du ha ett giltigt A1-, A2- eller A-körkort för att få köra MC (notera att det är olika körkort som gäller beroende på hur "tung" motorcykeln är). (2 kap. 1 § Körkortslagen)

Om du kör MC trots att du inte har ett giltigt körkort för att få köra det fordonet så gör du dig skyldig till olovlig körning. Detta gäller oavsett om du har B-körkort eller inte samt om du följer andra trafikregler och har fordonet försäkrat. (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott)

Böter

Konsekvensen av olovlig körning är i första hand böter. (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott)

Normalt sett kan man räkna på en bot om 1.500 kr eller 30 dagsböter. Om dagsböter blir aktuellt kommer beloppet på dagsboten bestämmas efter vad som anses vara skäligt men hänsyn till bl.a. din inkomst och din förmögenhet. (25 kap. 2 § Brottsbalken)

Fängelse

För de fall den olovliga körningen är att anse som grov kan det leda till att man döms till fängelse i högst sex månader. (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott)

I ditt fall skulle fängelse högst sannolikt inte bli aktuellt förutsatt att det rör sig om en förstagångsöverträdelse. För att brottet ska anses som grovt krävs vanligtvis att man har gjort sig skyldig till samma brott flera gånger förut eller om du exempelvis har vägrats körkort p.g.a. uppenbar olämplighet.

Återkallat körkort

Slutligen riskerar du även att få annat körkort återkallat. Det innebär att om du gör dig skyldig till olovlig körning genom att testa köra MC utan att ha något giltigt körkort för att få köra MC, så kan ditt B-körkort bli återkallat. (5 kap. 3 § körkortslagen)

Undantag då det är möjligt att köra MC utan körkort

Sammanfattningsvis spelar det alltså ingen roll att du har ett B-körkort och att du följer andra tillämpliga regler. Om du kör MC utan något MC-körkort så är huvudregeln att du gör dig skyldig till olovlig körning, vilket kan leda till böter, fängelse och/eller återkallat körkort. Detta är emellertid bara en huvudregel, det finns nämligen vissa undantag där det är fullt möjligt att på ett lagligt sätt köra MC utan att ha ett giltigt körkort för det fordonsslaget.

Det första sättet som kan nämnas är att det finns olika intresseorganisationer som anordnar evenemang där det finns trafiklärare som erbjuder prova-på-körning.

Ett annat sätt är att ta hjälp av en trafikskola eller någon som redan har ett MC-körkort och övningsköra med dem. Vad som krävs för att övningsköra MC kan läsa mer om på transportstyrelsens hemsida som du hittar här.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare